053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Wereldprimeur 2024!

PERTH systeem geïntegreerd

samen met:

 • Cold Plasma
 • PhotoBioModulatie (PBM)
 • Sono- en vibroakoestische therapie
 • Infrarood

Unieke ervaring voor verschillende doelen:

 1. vitaliteitsverbetering
 2. versneld herstel
 3. immuunsysteem ondersteuning
 4. ant-aging

Meer informatie: https://cellrecoverysystems.info/ 

PEMF PERTH is een pulserende geoptimaliseerde elektromagnetische therapie. Het werkt met de lichaamseigen intensiteit en combineert vele frequentieprogramma’s in lichaamseigen bundels en pulsvormen.

Alleen op deze manier kunnen de lichaamseigen signalen resoneren met de aangeboden signalen en de lichaamseigen regelsignalen ondersteunen en herstellen.

Over dePERTH-systemen

Het PEMF PERTH magnetische resonantiesysteem bestaat uit een besturingseenheid waarop een mat (voor toepassing op de rug) of een kussen (voor lokale toepassing in zittende of liggende positie) of andere PEMF PERTH applikator wordt aangesloten.

Informatie over het PEMF PERTH-systeem en de applikatoren

Het PERTH systeem heeft verschillende applicators voor bepaalde toepassingen

PERTH systeem

De basisuitrusting van het PERTH systeem bestaat uit een besturingseenheid, een lange mat, een kussen en de aansluitkabel. Verdere accessoires kunnen worden besteld.

Besturingseenheid

De besturingseenheid van het PERTH systeem waarmee programma, niveau en tijd kunnen worden ingesteld.

Painbox

De “pain box” wordt gebruikt door artsen en therapeuten voor de behandeling van pijn-, trigger-,  en acupunctuurpunten te behandelen

Matte applicator

De mat applicator is de basis van het PERTH systeem en ligt onder de matras of behandelbank. Het effectieve elektromagnetische veld straalt ongeveer 1,5 um uit.

Intensieve applicator

De intensieve applicator wordt vooral gebruikt bij pijn en gewrichtsklachten  bijvoorbeeld langdurige artrose met kraakbeenverlies waarbij mogelijke een operatie aan de orde is.

Hoofd applicator

De hoofdapplicator wordt onder andere gebruikt voor de specifieke behandeling van de hersenen, oren, ogen en schildklier.

Ovale kussenapplicator

PERTH ovaal kussen 50cm x 30 cm. Het wordt vaak gebruikt achter de rug in stoel of bank of tijdens het autorijden. Bij sommige indicaties worden de voeten op het kussen gezet of is het advies om het op de knieën te leggen of er op te zitten.

Aansluiting auto 12 V

Adaptor voor de 12 Volt aansluiting. Voor reizen met de auto, caravan, camper of boot

Ronde speciaal applicator

PERTH speciale applicator 12 cm diameter. Bij sterk lokale klachten zoals bijvoorbeeldghandgewrichtsartrose kan deze adaptor worden bevestigd met klitterband.

Levende energie

NIEUW! Het kleinste magneetveldsysteem uit de EMG-familie volgens Dr. med. Werner

Het PERTH-systeem heeft bewezen effectief te zijn voorveel klachten en bij kleine en grote dieren

PERTH wordt met succes gebruikt bij

 • Paarden
 • Katten en honden
 • Valken, vooral jachtvalken door valkeniers
 • Kamelen (in de Arabische regio)
 • Diverse fokdieren in de landbouw

Huisdieren in pension

Tevreden eigenaren

Locaties

Pulserende elektromagnetischeResonantietherapie

Toepassing en gebruik

Algemene opmerkingen en uitleg

Het PERTH systeem kan gebruikt worden om klachten te voorkomen en ondersteunt het herstel van de gezondheid. Bij klachten is het mogelijk om een individueel consult aan te vragen bij de GezondeShop.

Vaak Gestelde vragen

WAT ONDERSCHEIDT HET EMG PERTH SYSTEEM VAN ANDERE SYSTEMEN?

Het EMG PERTH systeem heeft de volgende unieke eigenschappen:

1. een zacht magnetisch veld, de intensiteit is veel zwakker dan bij andere aanbieders.

2. het EMG PERTH systeem heeft bijna 9000 verschillende frequenties die in “bundels” worden afgespeeld.

3. het EMG PERTH systeem gebruikt de natuurlijke fysiologische pulsvorm in plaats van een vierkante puls, sinus of zaagtand.

4. het EMG-PERTH systeem heeft 7 programma’s

5. het EMG-PERTH systeem heeft 8 levels

VOOR WIE IS HET EMG PERTH SYSTEEM GESCHIKT?

Dankzij het bijzonder subtiele elektromagnetische veld mag iedereen het gebruiken. Zelfs zwangere vrouwen, zuigelingen oudere mensen, mensen met pacemakers of medicijnpompjes in de hersenen. Ook epileptici mogen het gebruiken, het is zelfs een indicatie!

Alleen direct na ernstige arteriële bloedingen of bij bloedvergiftiging met hoge koorts mag het niet worden gebruikt.

WAAROM IS EEN LAGE INTENSITEIT ESSENTIEEL VOOR EEN OPTIMAAL BIOLOGISCH EFFECT?
Ons lichaam werkt met extreem lage stroom- en magnetische veldsterktes. Tot de miljoenste Tesla. Tesla is hier niet de auto of de uitvinder, maar de eenheid van magnetisme.

Voor een optimaal biologisch effect hebben we een signaal nodig dat zoveel mogelijk overeenkomt met de lichaamseigen signalen. De intensiteit moet vergelijkbaar zijn met de intensiteit die door het lichaam zelf wordt gegenereerd.

De hersenen functioneren bijvoorbeeld met elektrische stromen van minder dan 1 nanoAmpère, wat een miljardste van een ampère is, en met magnetische velden van ongeveer 1 picoTesla, wat een miljoen keer kleiner is dan het magnetische veld van de aarde.

Dus in dit geval is minder meer!

Samen met de fysiologische pulsvorm, de juiste frequenties en de optimale frequentiebundel kan resonantie met de lichaamseigen regelsignalen optreden, anders niet.

Bij hogere intensiteiten is er een slechtere biologische reactie en zijn er risico’s voor de gebruiker. Een intensiteit die vanuit ons oogpunt te hoog is, kan eenvoudig worden bepaald door naar de contra-indicaties te kijken.

Als een therapie niet mag worden gebruikt in combinatie met pacemakers, metalen implantaten, tijdens de zwangerschap, bij kanker, epilepsie en dergelijke, dan is het een therapie die niet is aangepast aan de biologie.

HOE MOET JE OP DE PERTH MAT LIGGEN?

Voor de elektromagnetische signalen van het PERTH systeem maakt het niet uit hoe je op de mat ligt. Je mag op de rug, buik of zij liggen.. De elektromagnetische informatie bereikt altijd het gele lichaam.

HET VERSCHIL TUSSEN HET PERTH SYSTEEM EN BIORESONANTIE

Regelmatig wordt mij gevraagd wat het verschil is tussen bioresonantie en de Pulserende Energie Therapie, PERTH

Er zijn veel verschillen waaronder:

 • De intensiteit van bioresonantie is hoger dan het lichaamseigen elektromagnetische veld.
 • De frequenties en pulsvorm zijn vaak niet lichaamsidentiek
 • Bij plakelektroden of elektroden die je vasthoudt, is de doordringingsdiepte beperkt, elektromagnetische signalen bereiken het hele lichaam
 • Bioresonantie werkt in het algemeen met enkele frequenties tegelijk, PERTH biedt clusters van duizenden frequenties die gedurende 15 tot 60 minuten met de dynamiek van een elektromagnetisch melodie worden afgespeeld
 • PERTH heeft meerdere applikatoren die de overdracht van de signalen optimaliseren, bv de hoofdapplikator en de intensief applikator
 • PERTH biedt zowel clusters frequenties die de natuurlijke aansturing ondersteunen als frequenties die ‘slechte’ frequenties uitdoven, deze worden parallel afgespeeld
 • Circulatieverbetering wordt in het hele lichaam gestimuleerd, bij bioresonantie is dat meestal niet het geval.
WAT WORDT BEDOELD MET 'GEOPTIMALISEERDE' PEMF ?

In het begin van zijn onderzoek werkte dr. Werner met PEMF, gewone Pulserende ElektroMagnetische Fieldtherapie. Het pulserende veld heeft meer biologisch effect dan een statisch veld.  Alle systemen die met een pulserend elektromagnetisch veld werken zijn PEMF apparaten. De meeste van de therapiesystemen zijn bij de standaard PEMF gebleven en hebben die techniek verbeterd. Dr. Werner begreep dat elektromagnetische veldtherapie veel meer resultaten kan bieden als ze ‘geoptimaliseerd’ zijn. Hij bedoelde hiermee als de elektromagnetische velden die worden gemaakt in het PERTH systeem zijn aangepast aan de biologische elektromagnetische velden.

Hij noemde zijn therapie van geoptimaliseerde PEMF therapie PERTH. Het PERTH systeem heeft unieke eigenschappen die zijn ontwikkeld voor een zo optimaal mogelijke aanpassing aan de biologie.

Zijn therapie heeft hij Pulserende Elektromagnetische Resonantie THerapie, PERTH genoemd.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share