053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Alles in het leven is trilling!    Albert Einstein

door | sep 22, 2023 | Uncategorized | 0 Reacties

Onderstaand artikel is een vertaling van het door dr. Werner geschreven artikel uit 2015 voor het Instituut voor Energie-Medische Systemen – EMS Berlin

De wereld zoals wij die kennen bestaat uit atomen en atomaire verbindingen, de moleculen. Het is bekend dat de atoomkern positief geladen is. De schil van het atoom daarentegen wordt gevormd door negatief geladen elektronen (elektron Grieks: amber).

De twee bouwstenen van het atoom met tegengestelde ladingen zouden elkaar eigenlijk moeten aantrekken en tegen elkaar botsen, want tegenpolen trekken elkaar aan, dat weet iedereen. Verrassend genoeg doen ze dat echter niet, omdat er een derde maar beslissende factor in het atoom meespeelt.

Er zijn ongeveer 1 miljard oscillerende “massaloze deeltjes” per atomaire eenheid, die Max Planck “quanta” (kwant Latijn: zoveel) noemde. Quanta zijn wat men elektromagnetische velden of oscillaties of stralen of energie noemt. Maar het zijn juist die “deeltjes” die het hele systeem “atoom” zijn enorme kracht geven. Het maakt niet uit of we naar een diamant of een kersenbloesem kijken.

Kwantumdeeltjes beheersen materie en processen

De quanta van de elektromagnetische velden beheersen alle materie, inclusief onze levensprocessen (Prof. Dr. Werner Heisenberg, Nobelprijs voor Natuurkunde (D); Prof. Dr. Carlo Rubbiah, Nobelprijs voor Natuurkunde, (CH)). Deze elektromagnetische velden zijn waar Dr. Faustus zo wanhopig naar op zoek was: “Wat de wereld in de kern bij elkaar houdt”.

Een oneindige oceaan van elektromagnetische trillingen

Elk mens is daarom bij nader inzien slechts een heel klein druppeltje elektromagnetische straling en energie in een oneindige oceaan van elektromagnetische trillingen met superenergieën, die het universum of het heelal wordt genoemd.

Er zijn 4 frequentiespectra van elektromagnetische trillingen uit de omgeving zonder welke mensen niet zouden kunnen leven:

Licht                                                   10 quadriljoen Hz (trillingen per seconde)

Zonnegolven                                      250 miljoen Hz

Schumanngolven                               7,8 Hz

Geomagnetische golven                    10 duizend Hz

Dit is aangetoond door NASA, Russisch ruimteonderzoek en het Max Planck Instituut in Düsseldorf. Deze 4 oscillaties worden daarom “biologische normalen” genoemd.

De mens is een elektromagnetisch wezen

Ieder mens produceert zelf elektromagnetische trillingen. Elektrische en elektromagnetische processen spelen de hoofdrol in elke beweging, in het denken en in genezingsprocessen (Prof. Dr. med. Becker, Up State University NY).

Het elektrocardiogram – ECG (Dr. med. Nicolai, Charité zu Berlin) is al heel lang bekend. Elke hartactie veroorzaakt een elektrische spanning, een elektrische stroom en dus ook een elektromagnetisch veld. De oscillatie van de bloedsomloop is bijvoorbeeld ongeveer 1,2 Hz (60 tot 80 slagen per minuut) met een harmonische van 0,1 Hz (Dr. rer. nat. W. Ludwig).

Onze hersenen maken ook elektrische stromen. Deze kunnen worden gemeten. Het  elektro-encefalogram – EEG – registreert de oscillaties van onze hersenen.

0,5 – 3 Hz                               betekent diepe slaap             (Delta-golven)

4 – 7 Hz                                   betekent droomtoestand      (Theta-golven)

8 – 13   Hz                               betekent ontspanning           (Alfagolven)

14 – 30 Hz                               betekent waaktoestand        (Beta golven)

We kennen veel andere trillingen die van nature in het lichaam voorkomen. Als deze in het lichaam worden gebracht, worden vaak uitstekende biologische effecten bereikt.

Een oscillatie van 200 Hz verbetert de bloedcirculatie in de slagaders, de aders en de haarvaten (Doz. Dr. rer. nat. U. Warnke, Uni Saarbrücken).

Het celmetabolisme wordt optimaal gestimuleerd en verbeterd bij 20.000 Hz. Als direct resultaat kunnen alle cellen dan meer energie opbouwen en “hun voorraden tot de rand vullen”. Energierijke cellen zijn beter bestand tegen allerlei soorten schade (Dr. Warnke; Ing. J. Plattner/ Dr. med. R. Werner, EMS Berlijn).

Botmassa wordt optimaal opgebouwd met een oscillatie van 15,3 Hz, zo heeft prof. Fitzsimmons van de Loma Linda University in Californië ontdekt. De optimale kraakbeenfrequentie is één oscillatie per seconde (1 Hz). Deze kan worden gebruikt om “versleten” kraakbeen te regenereren en weer op te bouwen (Prof. Dr. med. Trock, Yale University; Prof. Dr. med. Froböse, Keulen; Dr. med. Grodzinski, MIT Boston).

De 1.000 Hz geven ons een goed gevoel, ze komen in de natuur voor als mooi weer frequenties, als zogenaamde fluiters. Natuurlijk kun je ze ook in het lichaam brengen met een apparaat voor magnetische veldtherapie en een gevoel van welzijn opwekken (Doz. Dr. Warnke).

Elektromagnetische melodie

Als ik nu een “elektromagnetische melodie” samenstel uit de bekende trillingen, waarvan ik weet dat ze goed zijn voor het organisme, en deze afspeel in het organisme van een mens of een dier, bereik ik de beoogde effecten die er zijn op:

  • celvoeding
  • bloedcirculatie,
  • kraakbeenvorming,
  • botvorming,
  • regeneratie en
  • genezing enz. enz.

Maar eerst en vooral bereik ik een energetische versterking van het individu en dit is vandaag de dag meetbaar (Dr. med. R. Werner).

Een vergelijking zou muziek kunnen zijn. Niemand gaat naar een concert om te horen hoe de muzikanten hun instrumenten stemmen. Maar als de 9e Symfonie van Beethoven begint, hangt er een sublieme sfeer in de zaal die ons in staat stelt om urenlang devoot te luisteren, te genieten en te ontspannen. Je kunt geen symfonie spelen met slechts drie frequenties.

Pulserende Energie Resonantie THerapie

Terug naar de magnetische veldtherapie, die ik Pulserende Energie Resonantie Therapie heb genoemd – PERTH, omdat het veld moet pulseren, omdat het energie is, omdat resonanties worden getriggerd en omdat therapie in het Grieks “zorg” betekent – dus we kunnen onze cellen optimaal “verzorgen” met PERTH, zoals tanden met een tandenborstel.

Minder is meer

Voor een PERTH heb je geen sterke magnetische velden nodig, zoals natuurkundigen en technici vaak geloven en zoals veel apparaten voor magnetische veldtherapie daarom vandaag de dag nog steeds produceren. Het hart genereert spanningen van 0,1 tot 3 millivolt (mV) en een magnetisch veld van 0,1 tot 10 picotesla (pT – dat zijn triljarden van een tesla), de hersenen van één picotesla (Prof. Käs, Bundeswehr Universiteit).

Zulke sterktes en lager moeten worden nagebootst, dan bereik je een optimaal positief effect in het organisme. Het is ook bekend dat elektromagnetische velden zelfs van 10 tot min 16 Tesla (100 quadriljoenste) biologische effecten veroorzaken (Prof. Käs).

Dit is precies waar het bij Pulsating Energy Resonance TherapyPERTH om draait – om het creëren van lichaamsidentieke elektrische stromen en elektromagnetische velden in het organisme die in staat zijn om optimale resonanties in het lichaam op te wekken om genezing, regeneratie en andere biologische processen te stimuleren. Kortom – om het lichaam terug te brengen naar een normale beat, naar een normale vibratie – want:

Alles in het leven is trilling!

Iets soortgelijks kan bereikt worden met chemische preparaten. Een medicijn werkt alleen als het molecuul “medicijn” een heel specifieke trilling heeft die resonanties teweegbrengt. En het is al lang bewezen dat alle hormonen en vitamines alleen via trillingen werken (Dr. Warnke). Maar waarom dan de indirecte weg nemen via een medicijn? Laten we de ontbrekende trillingen direct in het lichaam brengen! – Vooral omdat veel noodzakelijke trillingen al lang onderzocht en bekend zijn.

Tot slot werken geoptimaliseerde pulserende elektromagnetische velden (PEMF) rechtstreeks via resonante oscillaties! Hun werking is zeer goed en bovendien zonder bijwerkingen (Prof. Dr. D. Trock, 250.000 behandelingen in 17 jaar, Yale University; Doz. Dr. med. J. W. Karaleewa, Universiteit van Sofia, 30.000 behandelingen per jaar; Prof. Schauf, Dr. med. Sell, 700 patiënten, Bergische Uni Wuppertal).

PERTH behandelt geen ziektes

Het is goed je te realiseren dat PERTH  geen ziekten behandelt. Het prikkelt het organisme met elektromagnetische trillingen die een vijftigste zijn van de kracht van het aardmagnetische veld en een duizendste lager dan de maximale waarden voor elektromagnetisme die in Duitsland zijn toegestaan.

Het organisme komt alleen in resonantie als het de trillingen mist en het “biologische venster” wordt geraakt. Het negeert eenvoudigweg alle andere “goede” trillingen (Prof. Dr. Smith, Salford University London). Met de vele vormen van schade waaraan we dagelijks worden blootgesteld, de vele vormen van milieuvervuiling, straling enz. lopen we het risico dat ons lichaam voortdurend zijn vibrationele balans verliest. We kunnen dit zien aan de vele schijnbaar ongeneeslijke beschavingsziektes.

De pulserende elektromagnetische velden werken aan balansherstel. Het lichaam komt “intact” terug, zoals Dr. Warnke heeft geschreven. Met de PERTH helpen we het organisme op zo’n manier dat het zichzelf beter kan helpen, ondanks leeftijd en gebrek aan beweging.

Het organisme helpen zichzelf te helpen – dat is PERTH!

Omdat alleen de natuur geneest.  Dit was al bekend in het oude Rome, en met PERTH kunnen we ons lichaam extreem goed helpen. Veel gebruikers van een PERTH systeem voelen deze hulp in hun eigen lichaam omdat zij zich beter voelen, minder pijn hebben of  beter slapen. Veel rapporten van artsen die verzameld zijn door EMS Berlijn bevestigen wat er gezegd is over de effecten van een PERTH.

Want de uitspraak: “Je moet ermee leren leven!” is gewoon onjuist!

Je hoeft vaak niet met klachten te leven als je het niet wilt!

 The proof of the pudding is in eating it, zoals het gezegde luidt. Doe het!

 

Ik wens je een goede gezondheid!

Werner, MD

Instituut voor Energie-Medische Systemen – EMS Berlin

Download de originele nieuwsbrief

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *