053 4750230 perth@pemf-perth.nl

De basis van PERTH magneetveldtherapie

Uit het boek van dr. med. Werner

Ten geleide

arts, wetenschapper en visionair dr. med. Werner

arts, wetenschapper

Dr. Werner heeft achtergronden, onderzoeken en persoonlijke ervaringen in zijn boek Gesundheit durch EnerieRegulation mit Magnetfeldern beschreven. De hoofdstukken worden afzonderlijk vertaald en gepubliceerd op de PEMF-PERTH.NL website.

Onderstaand de theoretische onderbouwing van zijn PERTH systeem zoals in zijn boek beschreven.

Disclaimer: Dr. Werner beschrijft zijn ervaringen nadrukkelijk als persoonlijke ervaringen. Het is informatie die geen enkele belofte of garantie geeft aan mensen die het PERTH system gebruiken. Het is informatief bedoeld en niet als medisch advies of in plaats van een bezoek aan een reguliere arts. Ook is het niet bedoeld om een medische behandeling te onderbreken.

Uit het boek van de arts dr.med. R. Werner, pagina 14 t/m 42

De deeltjes waaruit wij bestaan

Onze wereld bestaat uit atomen, en de mens vormt daarop geen uitzondering. Elk atoom bestaat in principe uit twee soorten deeltjes:

 1. Deeltje met massa

Aandeel: 0.000.000.000.01%.

 1. Deeltjes zonder massa

Aandeel: 99,999,999,999,99 %.

Er zijn vier groepen deeltjes te onderscheiden:

Drie soorten deeltjes met massa

 • Proton, positief geladen , p+
 • Neutron, geen lading, neutraal, n
 • Elektronen, negatief geladen, e-

De massa deeltjes worden soms grofstoffelijk genoemd.

Een soort deeltjes zonder massa

 • Quantumdeeltjes waarvan fotonen de bekendste zijn. Fotonen zijn lichtquanten.

Andere, minder bekende, zijn bijvoorbeeld gluonen.

Deze deeltjes zijn massaloos en worden ook fijnstoffelijk genoemd.

De opbouw van atoom

Een atoom bestaat uit ten minste één positief proton (p+) en één negatief elektron (e-). Dit element wordt waterstof (H) genoemd. Zuurstof (O)  bestaat uit 8 protonen, 8 neutronen en 8 elektronen.

waterstof atoom met een proton en een elektron

De protonen en neutronen vormen de atoomkern.

De elektronen draaien om deze atoomkern in verschillende schillen, zoals planeten om de zon draaien. Een atoom lijkt net zo leeg als ons zonnestelsel.

structuur waterstof atoom

Afstand tussen de atoomkern en de elektronen

Als de atoomkern de grootte van een erwt zou hebben, zou het volgende elektron 600 meter verder in een baan rond de atoomkern cirkelen. Je zou verwachten dat de positief geladen atoomkern de negatieve elektronen die in schillen rond de kern cirkelen aan zou trekken, maar dat gebeurt niet. Er is een andere groep deeltjes in het spel, de massaloze quantumdeeltjes. Deze groep is verreweg de belangrijkste.

Aangezien er ongeveer 1 miljard quantumdeeltjes per massadeeltje zijn, bestaat ons water, H2O, uit 28 massadeeltjes en bijna 28 miljard quanta met alle verschillende golflengten.

Figuur 1: De structuur van het eenvoudigste waterstofatoom: een proton, een elektron en bijna twee miljard quanta van alle golflengten. Alle massadeeltjes oscilleren en pulseren net zoals alle quanta.

De overeenkomsten tussen quantumdeeltjes

 • Ze zijn allemaal massaloos,
 • Alleen als ze met de lichtsnelheid bewegen hebben ze massa,
 • Zij zijn de energie zelf en de transporteurs van haar energie in gelijke mate,
 • Zij verspreiden zich oneindig in de ruimte via trillingen,
 • Zij vormen de basis van alle elektromagnetisme,
 • Zij worden voortdurend geproduceerd door de massadeeltjes van het atoom, er zijn ongeveer 1 miljard quanta per massadeeltje in het atoom!
 • Zij vertegenwoordigen informatie, omdat trillingen per tijdseenheid informatie is. Alle deeltjes in de ruimte kennen elkaar dus!

De verschillen tussen de quantumdeeltjes:

De verschillen tussen de quantumdeeltjes in:

 • Frequentie (frequentie = trilling per seconde = 1 hertz = 1 Hz),
 • Golflengte (lambda = λ),
 • Amplitude (amplitude = sterkste afbuiging van een trilling)
 • Voortplantingsvorm (veld- of straalvorming).

Quanta met lange golf en korte golf, velden en straling

 Extreem Lage Frequentie (ELF), (ongeveer 3 x 100 tot 3 x 104 Hz) Velden

 • Extreem lange golf, (ongeveer 108 tot 104 meter)
 • Maakt ‘velden
 • Induceert elektriciteit!
 • Penetreert massa, materiaal, zonder contact, zonder het aan te raken
 • Quantumdeeltjes met korte golven straling
 • – en y-stralen dringen door de massa heen.

Samenvattend zijn de quanta van alle golflengten en frequenties alles dat valt onder de algemene term elektromagnetisme.

De elektromagnetische stralen worden hier niet verder besproken. Voor magnetische veldtherapie (MFT) zijn wij  geïnteresseerd in de extreem langegolfquanta, aangezien deze door het organisme gaan zonder het te raken.

Deze kwanta worden vanwege hun extreem lage frequentie doorgaans aangeduid als extreem laagfrequente of ELF-velden.

Rond een gelijkstroom ontstaat een elektromagnetisch veld

Als de stromen  pulseren, ontstaan er pulserende elektromagnetische velden (PEMF). Alles in het menselijk organisme oscilleert en pulseert, daarom houden we ons hier bezig  met deze PEMF’s.

“Alles in het leven is trilling!” zei Albert Einstein.

“Quanta zijn superieur aan de massa, beheersen haar, bepalen haar samenhang en zijn veel talrijker;

zij zijn het belangrijkste, maar worden meestal vergeten!”

Rubbia, Nobelprijswinnaar

Zo definieert de Nobelprijswinnaar voor natuurkunde, professor Carlo Rubbia, quanta. In gewoon Nederlands betekent dit dat quanta de lijm zijn voor materie, dat zij “absolute zeggenschap hebben als baas” en met behulp van hun informatie, via frequentie en amplitude, de wereld en het leven beheersen.  Zij controleren dus alle levensprocessen in het menselijk lichaam!

Celdood wordt elektromagnetisch aangegeven!

Voor algemene informatie aan andere cellen in de omgeving zendt bijvoorbeeld elke stervende cel plotseling duizend keer meer licht uit en dooft dan voorgoed uit (Fritz-Albert Popp). Het stuurt praktisch een “e-mail” om zijn dood te melden aan het immuunsysteem. Zo “weet” het immuunsysteem dat het zich van een dode cel moet ontdoen. Het “levenslicht” gaat letterlijk uit. (Einstein, Heim, Heisenberg, Muheim, Pietschmann, Planck, Popp, Rubbia)

 

Figuur 2: De veldvorming van extreem langgolvige quanta is hier schematisch weergegeven met behulp van een staafmagneet en ijzervijlsel. Hoewel de veldlijnen van pool tot pool lopen, verspreiden ze zich oneindig in de ruimte. Hun kracht neemt af met het kwadraat van de afstand.

Figuur 2: De veldvorming van extreem langgolvige quanta is hier schematisch weergegeven met behulp van een staafmagneet en ijzervijlsel. Hoewel de veldlijnen van pool tot pool lopen, verspreiden ze zich oneindig in de ruimte. Hun kracht neemt af met het kwadraat van de afstand.

Hoe ontstaat een magnetisch veld

In 1820 ontdekte de Deense natuurkundige Hans Christian Ørsted dat altijd een magnetisch veld ontstaat als ergens een elektrische stroom loopt. Een elektrische stroom is niets anders dan de beweging van elektrische ladingen, ongeacht waar ze zich bewegen.

Bewegende ladingen zijn:

Negatieve elektronen (e-)

Negatieve ionen (atoom met meer elektronen (e-) op zijn buitenste schil (bijvoorbeeld chloor, Cl-)

Positieve ionen (atoom dat elektronen (e-) op zijn buitenste schil mist (bijvoorbeeld kalium,K+).

Figuur 3: Onze rechterhand toont ons hoe het magnetisch veld rond de stroom ontstaat. De duim geeft de stroomrichting aan en de vingers beschrijven het verloop van de veldlijnen. Dus elke stroom vloeit altijd in een elektromagnetische tunnel.

Figuur 3: Onze rechterhand toont ons hoe het magnetisch veld rond de stroom ontstaat. De duim geeft de stroomrichting aan en de vingers beschrijven het verloop van de veldlijnen. Dus elke stroom vloeit altijd in een elektromagnetische tunnel.

Zoals wij het begrijpen, bewegen elektronen in de kabels voor de elektriciteitsvoorziening of in telefoonlijnen. Maar de elektronen die rond een atoomkern cirkelen ‘maken’ ook elektrische stromen.

Er zijn dus niet alleen elektrische stromen in de kabels van uw computer, maar bijvoorbeeld ook in de plastic bekleding van het scherm.

Dit principe geldt ook voor alle atomen waaruit het menselijk organisme bestaat.

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Als zoutkristallen (NaCl) in water worden verstrooid, breken de watermoleculen het kristalrooster. Uit het zoutmolecuul worden positieve en negatieve ionen gevormd, Na+ en Cl- ionen. Als een magneet aan de buitenkant van het glas wordt aangebracht, stromen de ionen naar de overeenkomstige pool van de magneet. Dit zijn dan hele minimale elektrische stromen, omgeven door magnetische velden. De aldus gescheiden ladingen vormen dan een elektrische spanning – de HALL-spanning.

 

Ionen komen voornamelijk voor in waterige oplossingen. Als je een snufje keukenzout, natriumchloride (NaCl), in water strooit, lost dit zout op. De magnetische watermoleculen bewegen tussen het natriumatoom en het chlooratoom, waardoor het kristalrooster uiteenvalt. Uit één deel NaCl worden twee delen gevormd, het positieve natriumion en het negatieve chloorion (Na+, Cl-). Er zijn twee elektrische ladingen in het water.

Een dergelijke zoutoplossing wordt een elektrolyt genoemd omdat zij elektriciteit geleidt.

Als deze vele ionen in de oplossing bewegen, betekent dit dat er vele kleine stromen lopen! Als gevolg van deze fijne ionenstromen worden tegelijkertijd vele fijne magnetische velden opgewekt.

Alle levende dingen zijn elektrolyten!

Ons lichaam bestaat voornamelijk uit water en daarin opgeloste zouten. Daarom smaken tranen en zweet zout. Ons lichaam is dus een elektrolyt! De bijna oneindige overvloed aan elektrische stromen in het lichaam bestaat uit:

 • alle elektronen die rond elke atoomkern in ons lichaam draaien,
 • alle ionenstromen
 • de stromen die door de cellen, weefsels en organen (b.v. het hart) worden geproduceerd.

Ons lichaam bestaat bijna volledig uit elektrische stroompjes!

Figuur 5: De verdeling van de elektromagnetische straling van een mens volgens  J.Bigu-del-Blanco komt precies overeen met die van het heelal. Een mens straalt de meeste warmte uit. De ELF-velden en de gammastralen worden slechts in geringe mate uitgezonden. De pieken op de stralingscurve komen overeen met de individuele frequenties van een mens en zijn absoluut uniek.

Dit betekent dat in ons organisme voortdurend en onvermijdelijk een bijna oneindige overvloed aan elektromagnetische velden en stralen van alle golflengten ontstaat, die ook als veld of stralen wordt uitgezonden!

We stralen vooral warmtequanta uit, waarvan we de warmte duidelijk kunnen voelen. Door deze warmtestraling kan een persoon in het donker met nachtkijkers op grote afstand worden herkend (Cohen).

Ons lichaam bestaat bijna volledig uit elektromagnetisme!

De Canadese natuurkundige Bigu del Blanco heeft dit bewezen.

Ieder mens is voor 99,99% een veld- en stralingsvormend elektromagnetisch individu en is omgeven door een “stralingswolk” van al deze elektromagnetismen. Deze stralingswolk van een mens bestaat uit volledig individuele frequenties.

 

Ieder mens is  elektromagnetisch absoluut uniek!

De geneeskunde gebruikt fotonen met alle golflengten

Wie naar het Radiumbad Brambach gaat voor een kuur, wordt behandeld met radioactieve stoffen. Radium zendt, zoals de naam al zegt, kortegolf y-stralen uit. Gammastralen worden met meer of minder succes gebruikt om reuma te behandelen (radium = stralen).

röntgenfoto hand

Röntgenstralen worden door artsen gebruikt om de interne organen van hun patiënten zichtbaar te maken voor diagnostische doeleinden. Vergeleken met de eerste röntgenfoto van de hand van mevrouw Röntgen die op 22 december 1985 is genomen, tonen de moderne computerbeelden verbazingwekkende details van de binnenkant van het lichaam.

Rood licht werd vroeger gegeven bij middenoorontstekingen om de bloedcirculatie in het oor te verbeteren. Tegenwoordig wordt domweg antibiotica toegediend in plaats van rood licht. Sinds kort worden zelfs ogen geopereerd met gericht laserlicht.

“Zonnebaden” is erg populair. Je krijgt een mooi kleurtje en kunt laten zien dat je op vakantie bent geweest. Soms belandt men echter op de intensive care met een ernstige zonnebrand als men te lang aan de zonnestralen was blootgesteld. Goed gedoseerde lichttherapie is daarentegen een belangrijke energiebron voor het organisme.

De korte golf werd vaak gebruikt voor de behandeling van verstuikte gewrichten. Het heeft een nadeel; er kunnen brandwonden ontstaan bij te hoge dosis. Bovendien gaat het niet diep genoeg. 

De extreem lange golf van het magnetisch veld gaat zonder problemen door het lichaam. Daarom wordt het tegenwoordig gebruikt voor magneto-resonantiebeeldvorming (MRI). Met behulp van twee magnetische velden, een statisch en een pulserend, kunnen alle organen van een persoon, die water bevatten, tot in het kleinste detail worden afgebeeld.

MRI gebruikt echter zo’n sterk magnetisch veld dat professor Robert O. Becker al jaren waarschuwt om deze procedure niet zo kritiekloos toe te passen als nu gebeurt. Een magnetisch veld van twee Tesla is pure stress voor het lichaam omdat er extreem hoge, niet-fysiologische stromen worden opgewekt.  Trossen sleutels zouden als kogels door de tomograaf schieten als ze in de tomograaf zouden zijn.

Maar hoe gedragen de vele elektrische ladingen van een menselijk lichaam zich in dit sterke veld?  Dit staat natuurlijk niet ter discussie, de tegenstrijdige, puur Duitse (en Nederlandse red.) onjuiste argumenten wel: Magnetische velden hebben ‘geen effect op mensen’!

Een magnetisch veld zodanig optimaliseren dat het kan worden gebruikt voor diagnostiek is iets wat elke doorsnee persoon kan zien dankzij de prachtige beelden van de binnenkant van het lichaam. 

Bijna niemand daarentegen kan zich voorstellen dat met een magnetisch veld lichaamsstromen kunnen worden nagebootst om fysiologische effecten teweeg te brengen en genezingsprocessen in te schakelen.

Pulserende velden laten elektrische ladingen oscilleren!

De langgolvige fotonen van een pulserend elektromagnetisch veld (PEMF) dringen probleemloos door in het menselijk lichaam. Zij kunnen hun werking ontplooien tot in elke diepte van ons organisme, tot in de cel. Geen enkel ander elektromagnetisme kan dit op deze manier.

Aangezien het menselijk organisme een elektrolyt is, worden overal in ons lichaam elektrische ladingen in trilling gebracht door de kracht van de PEMF, er worden als het ware pulserende elektrische stromen opgewekt. Daarbij verliest het magnetisch veld 6% van zijn energie, want het opwekken van elektriciteit kost stroom (dr. Wolfgang Ludwig). Deze opwekking van elektriciteit door de PEMF functioneert des te beter in het intercellulaire weefsel.

Pulserende stromen in de mens zijn alomtegenwoordig!

De instroom van ´voedings´-ionen is net zo goed een elektrische stroom als de uitstroom  van ´afvalstof´ ionen die tijdens de celstofwisseling worden geproduceerd. Dit pompproces door het celmembraan vindt plaats met een frequentie rond de 20.000 Hz.

 

Figuur 6: Wanneer een zenuw wordt gestimuleerd, wordt een zogenaamde actiepotentiaalstroom opgewekt door de bliksemsnelle stroom natriumionen in en uit de cel. Dit gebeurt binnen 0,1 milliseconden. Zo wordt een prikkel van de ene zenuw naar de andere of naar een spier overgebracht. Wie in oktober 1994 het tijdschrift “Science” heeft gelezen, weet dat juist deze stroom genezing en regeneratieprocessen elektrisch (!) inschakelt.

 

Door het staan op het ene been tijdens het lopen en vervolgens het been ontlasten, vloeien pulserende stromen in het gewrichtskraakbeen van knie en heup. Zij vormen de stimulans voor de aanmaak van kraakbeenmassa (matrix). De frequentie van deze stromen ligt tussen 0,8 en 1,4 Hz, afhankelijk van de wijze van lopen.

Iets soortgelijks gebeurt in de botten. Hun ontlasting veroorzaakt positieve elektrische potentialen, compressie negatieve. Deze potentiaalschommelingen “vertellen” het bot via de elektrische informatie hoe het moet groeien, zodat de meeste stabiliteit ontstaat waar het bot het zwaarst belast wordt. De frequentie van de stimulatie van botgroei is gemiddeld 15,3 Hz, heeft Professor Robert J. Fitzsimmons van de Loma Linda Universiteit ontdekt.

Het is al meer dan 100 jaar bekend dat ons hart bij het kloppen een stroom opwekt. Tegenwoordig kent zelfs iedere medische leek deze karakteristieke stroomcurve. Hij weet dat uit het verloop van de stroomcurve een uitspraak kan worden gedaan over de functie van het hart. Deze stroom pulseert in een ritme van 1,2 hertz wanneer het hart ongeveer 70 keer per minuut slaat.

 

Waar we de polsslag voelen, kunnen we die ook registreren als een pulserende stroom. Het pulseert in het hartritme, maar heeft een andere oscillatiecurve (Ludwig, Warnke, Plattner/Werner).Onze hersenen maken pulserende stromen met verschillende hoofdfrequenties, afhankelijk van de waaktoestand. De registratie van de hersengolfvorm (ElektroEncefaloGram, EEG) is de som van 14 miljard actiepotentiaalstromen van elke individuele hersencel (dr. Wolfgang Ludwig).

Figuur 7: De hersenen van een persoon oscilleren met verschillende snelheden, afhankelijk van de staat van bewustzijn. Als de persoon slaapt is de frequentie het langzaamst met 1 tot 3 Hz. Als de persoon klaarwakker is, oscilleren de hersenen volgens het EEG met 20 tot 30 Hz. Belangrijke frequenties waarbij de hersenen zich ontspannen liggen tussen 7 en 12 Hz. De hersenen ‘trillen’ op deze frequenties wanneer iemand bidt of mediteert.

Ik zou een hele reeks van lichaamseigen stromingen en hun specifieke pulsatie kunnen opnoemen, maar ik wil het hierbij laten. Het enige belangrijke is dat de arts uit de eigenschappen van de stroom van de hersenen en het hart kan opmaken of het orgaan gezond is of dat het pathologische aandoeningen heeft.  Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere organen, maar helaas is dit in de geneeskunde nauwelijks bekend. 

Literatuur: Bollet, Froböse, Grodzinski, Trock

Een magnetisch veld kan lichaamsidentieke stromen induceren.

De huidige micro-elektronica biedt eindelijk de technische mogelijkheden om een magnetisch veld zo te construeren dat het de normale pulserende stromen van gezonde cellen en organen kan nabootsen. Deze door PERTH nagebootste stromen verschillen niet meer van de lichaamseigen galvanische stromen. Zij kunnen cellen en organen met een tekort aan energie stimuleren.

Het is vergelijkbaar met het behandelen van een persoon met een plotselinge hartstilstand met een elektrische schok om de hartslag weer op gang te brengen. Iedere leek weet inmiddels hoe dit werkt als hij bijvoorbeeld de film “Doc Hollywood” heeft gezien. Een PERTH heeft ook een regulerende werking in het lichaam via stromen, alleen zijn deze stromen niet zo agressief als die welke gebruikt worden voor het reanimeren van het hart.

Figuur 8: De drievoudig stijgende zaagtand die in veel magneetveldsystemen wordt gebruikt, veroorzaakt heel andere stroomsignalen in het lichaam dan men doorgaans aanneemt. Ze komen niet overeen met de eigen stromen van het lichaam. Volgens Ludwig is de zaagtand dus geen fysiologisch signaal (opname van de signalen door dr. Ing. Lowas en Thuile).

Om de elektrische stromen van het lichaam in het lichaam na te bootsen, moet het magnetisch veld aan zeer specifieke voorwaarden voldoen, die hier niet zullen worden besproken. Een voorbeeld van hoe het magneetveldsignaal qua vorm verschilt van de stromen die het induceert, wordt getoond in figuur 8.

Een magnetisch veld werkt ook via het elektrische veld

Elke PEMF is een vortexveld, een om de stroom heen draaiend  magnetisch veld. Het trekt  alle ionen in een cirkel door het organisme. De lichtste ionen (waterstofionen, H+) worden het snelst aangetrokken door de kracht van de PEMF, de zogenaamde LORENTZ-kracht of elektromotorische kracht (Emf).

Ze bewegen sneller dan alle andere ionen en worden bij elke celwand (barrière) tegengehouden. Daar hopen ze zich snel op en verzuren ze de omgeving. De H-ionenconcentratie bepaalt de zuurgraad van een omgeving. Verzuring mag echter door het lichaam niet worden toegestaan, omdat de levensprocessen dan niet meer goed functioneren. Ze functioneren optimaal bij pH 7,41.

 

Figuur 9: Het vortexveld trekt de ionen in een boog. De lichte H+ ionen haasten zich voort en verzuren de omgeving aan de celwanden. Andere positieve ionen neutraliseren dan het zure milieu op de celwanden. Dit leidt tot polarisatie. De plotselinge instroom van ionen in de cel veroorzaakt een depolarisatie van de celwand. Het membraan wordt dan weer gerepolariseerd en de oude elektrische toestand wordt hersteld. Deze processen verbeteren de celvoeding en leiden tot een betere werking van geneesmiddelen.

Om de verzuring te neutraliseren, komen positieve calcium- en magnesiumionen vrij uit de celwanden (Ca++, Mg++), waardoor een groot overgewicht van deze positieve ionen (H+, Ca++, Mg++) aan de barrières ontstaat. Tegelijkertijd bouwt zich een geweldige ionendruk op die de membraanpoorten van de celwanden kan openen.

Ionen beginnen razendsnel in en uit de cel te stromen. Maar niet alleen de positieve ionen worden door de celwanden gebracht, ook de negatieve ionen worden meegenomen.

Het resultaat is een betere voeding voor alle cellen.

Deze processen aan de celmembranen worden polarisatie, depolarisatie en repolarisatie genoemd. Ze worden veroorzaakt door de bliksemsnelle veranderingen in de elektrische ladingen op de celmembranen. Deze wisselende elektrische velden zijn verantwoordelijk voor veel belangrijke fysiologische processen in het organisme.

Literatuur: Benson, Borodina, Borodinow, Cohen, Klinkow, Lau, Ludwig, Plattner/Werner, Traikow, Warnke, Werner, Zhukow

Soortgelijke processen doen zich ook voor bij onweer en daarom kunnen sommige reuma patiënten een storm beter voorspellen dan de weerdienst. Ze hebben pijn, zelfs als het onweer 500 km verderop is. De pijn wordt veroorzaakt door de ionenoverdracht door de celwanden, veroorzaakt door de 20.000 Hz trilling van de bliksem. Deze oscillatie is net zo eigen aan de bliksem (bolvorm) als aan een PERTH.

Veel mensen die zich na een onweersbui zo fris als een hoentje voelen, geloven dat de afkoeling na het onweer de oorzaak is. Het zijn echter vooral de elektromagnetische atmosferische frequenties die de celvoeding bevorderen (Warnke).

Kan een pulserend magnetisch veld kanker veroorzaken?

Als een crimineel wordt gezocht, wordt een schets of een echte foto van de gezochte persoon gepubliceerd. Men beschrijft de lengte, de haarkleur, de kleding en bijzondere kenmerken. De auteurs die in sommige documenten verkondigen: “Magnetische velden kunnen kanker veroorzaken” zijn meestal niet zo nauwkeurig. Alle soorten magnetische velden worden op een hoop gegooid.l

OK, welke magnetische velden? – moet meteen worden gevraagd. Met dergelijke beweringen worden alle PEMF’s ontoelaatbaar “over één kam geschoren”, alsof er geen enorme verschillen in frequentie en amplitude zijn. Met magnetische velden is het als met Abel en Kaïn, er zijn “goede” en er zijn “slechte”. Ik heb hierboven in detail uitgelegd hoe belangrijk elektromagnetische velden zijn voor ons leven en hoe onze organen tijdens levensprocessen magnetische velden van zeer specifieke frequenties en sterktes produceren.

Ik schreef “Het leven is de hoogst ontwikkelde vorm van elektromagnetische energie” al in 1996 in het boek “ENERGIE”, aangezien wij mensen ook voor 99,99% uit elektromagnetisme bestaan.De oscillatie van het één hertz magnetisch veld wordt in gelijke mate gegenereerd door de hersenen en het kraakbeen. Het is iets natuurlijks en nuttig voor ons lichaam. Ook als het kunstmatig wordt opgewekt in een fysiologische veldsterkte en in het lichaam wordt gebracht, doet het alleen maar goed.

Veel “door de mens gemaakte” magnetische velden zijn gevaarlijk!

De ingenieurs die met hun apparatuur technische velden produceren, bekommeren zich meestal niet om de fysiologische eisen en de gezondheid van de mensen. Meer dan 100 jaar geleden werd gekozen voor een wisselstroom van 50/60 hertz omdat de generatoren voor de productie van elektriciteit niet meer dan 3600 toeren per minuut konden maken.

De 50/60 Hz oscillaties zijn dus door de mens gemaakt. Zij bestaan niet in de natuur en kunnen ’s nachts het melatonine evenwicht van de mens verstoren (Warnke). Maar over de hele wereld, worden ze gebruikt voor de stroomvoorziening. Niemand maakt zich daar zorgen over. In landen als Rusland, Zweden en de VS, waar serieus onderzoek wordt gedaan naar de biologische effecten van de verschillende PEMF’s, weet men het zeker:

Als je onder een hoogspanningskabel woont en bijna constant aan 50/60 Hz wordt blootgesteld, heb je zeven keer meer kans op bloedkanker dan andere mensen. Overigens kunnen elektrische dekens en elektrisch verwarmde waterbedden dezelfde schadelijke effecten hebben. De universiteit van Hannover heeft aangetoond dat de 50 Hz oscillatie met een sterkte van 100 μT (Duitse grenswaarde) kanker kan veroorzaken bij ratten. Aan de Universiteit van Washington in Seattle was het mogelijk genbreuken in cellen te veroorzaken bij een frequentie van 60 Hz en een sterkte van 100 μT.

Genbreuken komen voor zelfs bij het bellen met een mobiele telefoon, dat was te lezen in de “Berliner Kurier” van acht december 2004. Deze kennis is afkomstig van 12 onafhankelijke studies die in zeven EU-landen zijn uitgevoerd.

Ja, er zijn magnetische velden die onder bepaalde omstandigheden de ontwikkeling van kanker kunnen bevorderen of zelfs uitlokken.

Dergelijke omstandigheden zijn aanwezig:

 • Wanneer een PEMF niet-fysiologisch is qua sterkte, frequentie en timing,
 • als dit dag en nacht werkt gedurende een zeer lange periode,
 • Als het iemands biologische energie tot onder de 50% verlaagt,
 • als het een ernstige energetische disbalans veroorzaakt,
 • als het normale ritme van het lichaam hierdoor verandert.
 • en als gevolg daarvan het immuunsysteem zo ernstig is aangetast dat  onvoldoende afweerkrachten tegen de kankercellen kunnen worden gemobiliseerd om ze te vernietigen (hoofdstuk: “Biologische energie”).

De tijd die nodig is voor niet-fysiologische PEMF om het cybernetische, het regulering systeem van het lichaam uit zijn ritme te halen, verschilt van persoon tot persoon. Het kan in een paar minuten gebeuren, maar het kan ook jaren duren (Smith).

Biologische energie is meetbaar

Dankzij de ruimtevaartgeneeskunde is het eenvoudig  om de biologische energie van een persoon te meten en de ontwikkeling van een ziekte te herkennen lang voordat deze zich manifesteert. Aan elke ziekte gaat een verstoring van de biologische energie vooraf. Als preventieve maatregelen erin slagen alle energieverstoringen die het gevolg zijn van omgevingsstress regelmatig in evenwicht te brengen, blijft de persoon gezond ondanks alle belastingen uit de omgeving. Zo worden bijvoorbeeld astronauten in het ISS in leven gehouden ondanks de stress in de ruimte.

Maar als het organisme zichzelf niet meer kan reguleren, ontstaat er ziekte. In principe waren Max von Pettenkofer en Rudolf Virchow meer dan 100 jaar geleden al een dergelijke mening toegedaan.

Angst en pesten kunnen ziek maken en kanker veroorzaken!

De psyche is een onderdeel van de “heilige drie-eenheid” van de mens: lichaam, geest en ziel. Een sterk psychologisch trauma kan, zoals we zien, de biologische energie tot ver onder de 50% doen dalen. Mentale problemen kunnen dus verschillende lichamelijke ziekten veroorzaken, net zoals, omgekeerd, een intacte psyche het genezingsproces van organische ziekten kan inschakelen.

Figuur 10: De biologische energie van deze 42-jarige vrouw daalt binnen 2 dagen van een zeer goede 92% naar een gevaarlijk lage 38%, alleen al door de gegronde angst voor de dood. Een dergelijke depressie van energie over een lange periode kan elke ziekte veroorzaken, inclusief kanker. (Zie: “Biologische energie”)

 

De PERTH gebruikt frequenties van elektromagnetische velden die al 100 jaar goed onderzocht zijn en waarvan bewezen is dat ze het metabolisme en de energiestoringen in alle opzichten optimaal in balans brengen en reguleren en het immuunsysteem versterken.

Daarom kan het geen kanker veroorzaken. Integendeel, er is voldoende bewijs bij de behandeling van kankerpatiënten dat de PERTH een beslist genezend effect op kanker kan hebben. Daarom zou ik persoonlijk zeker PERTH gebruiken in mijn kankertherapie.

Literatuur: Bigu del Blanco, Borodinow, Braun-von Gladiß, Daudert, Heber, Janata, Ludwig, Mayer-Tasch, Poliakov, Smith, Werner, Zagriadski

 

 

 

Het pulserende magnetische veld voor therapie

Voor een therapie met pulserende elektromagnetische velden (PEMF) heeft men in principe een regelapparaat en een applicator nodig.

De besturingseenheid produceert de pulserende stroom en de applicator zet deze om in een pulserend magnetisch veld en brengt deze in het lichaam. Daar wordt de PEMF weer omgezet in elektriciteit. De absoluut beslissende factoren voor een optimale magneetveldtherapie (MFT) zijn de kwaliteit en de kwantiteit van het magneetveld en de stromen die het in het lichaam opwekt!

PERTH systeem

PERTH systeem

De afgelopen 15 jaar (het boek is uit 2006 red.) zijn steeds meer varianten van MFT-toestellen op de Europese markt gekomen. Veel verkopers beloven dat zij het beste systeem hebben om te verkopen en nu al ben je voorgelogen. Ik ken geen “beste” systeem. Ik ken niet al die nieuwe systemen, maar wel de 100 belangrijkste. Van de vele toestelvarianten die nu, 2006, in Midden-Europa worden aangeboden, zou ik voor persoonlijk gebruik op lange termijn slechts de systemen van vier fabrikanten gebruiken. Alle andere systemen die ik ken komen helaas niet overeen met de huidige stand van de kennis van de biofysica en de menselijke fysiologie. Ze voldoen vaak niet eens aan de grenswaarden in Duitsland, die toch al veel te hoog zijn vastgesteld.

Niet alle magnetische velden zijn hetzelfde!

De kwaliteit van een PEMF voor therapie hangt hoofdzakelijk af van de kennis van degene die het programma van het controleapparaat heeft uitgewerkt. Uiteraard moeten de elektromagnetische matten ook aan bepaalde criteria voldoen. Zo kan een ringapplicator, die in de praktijk nog vaak wordt gebruikt, de therapiesignalen die door het controleapparaat worden geproduceerd, veranderen. De signalen die van alle kanten uit de ring komen, interageren met elkaar en worden zo onzuiver. Sir Isaac Newton wist al dat golven elkaar kunnen opheffen of versterken.

Een therapiesignaal moet zodanig worden ontworpen dat het lichaamseigen stromen oproept.

Sinusgolven, trapeziumvormige, rechthoekige en zaagtand signalen voldoen zeker niet aan deze voorwaarden. Dr. Ludwig schrijft in “im einklang” 2001/1:

“Volgens onze ervaring vormen niet-fysiologische therapiesignalen (vierkante of zaagtandsignalen) op lange termijn een negatieve belasting voor het organisme – vooral bij oudere mensen.

Wij willen de persoon die met een magnetisch veld wordt behandeld echter niet belasten, maar ontlasten! Hij moet zich ontspannen en alle soorten stress verminderen en niet worden blootgesteld aan herhaalde dys-stress!

Figuur 11: Een ECG wordt gemaakt bij een patiënt tijdens een magneetveldtherapie. De spanningspulsen van het hart en die van het MFT-systeem worden gelijktijdig geregistreerd. Het ECG documenteert een niet-fysiologisch hoog voltage en een elektrische hartslagsequentie van 300 slagen (!) per minuut, veroorzaakt door het MFT-apparaat. Bij een te lange therapieduur zou dit systeem hartfibrillatie kunnen veroorzaken, aangezien elektrische signalen de weefsels van het organisme kunnen aansturen (ECG: Dr. Degenkolb).

Veel MFT-systemen die nu nog in praktijken en klinieken staan, gebruiken veldsterktes die de Duitse limieten ver overschrijden. Ze werken in het bereik van 10 millitesla (mT) en dergelijke veldsterktes veroorzaken thermische effecten. Volgens professor Karl Hecht kunnen die gevaarlijk zijn voor de persoon die behandeld wordt. (U kent de thermische effecten van de magnetron in de keuken.) Daarom worden meestal slechts 9 tot 12 behandelingen uitgevoerd met dergelijke MFT-apparaten. Daarna moet de patiënt een lange pauze inlassen.

Maar zelfs de systemen die werken in het microtesla-bereik komen niet overeen met fysiologische omstandigheden. Zelfs als het magnetisch veld van de aarde met zijn 50 microtesla (μT) wordt aangehaald als alibi voor de vermeende natuurlijkheid, is dit niet juist.

Een pulserend veld van 50 μT, zoals dat van een MFT-apparaat, heeft een aanzienlijk sterker effect op het lichaam dan het bijna statische van onze aarde.

De veranderingssnelheid van een PEMF is bepalend voor de sterkte van de geïnduceerde stromen. De geïnduceerde stromen moeten in de orde van een miljardste van een ampère liggen, in het nanoTesla gebied, nT,  willen ze lichaamseigen zijn.

In een levend organisme is minder aanzienlijk meer!

Een voorbeeld: een statisch aardmagnetisch veld van 50 microtesla (μT) induceert ongeveer 0,05 millivolt (mV) in het organisme. Een PEMF met een zaagtandpuls van 50 μT daarentegen brengt het tot wel 5 mV, wat honderd keer meer is.

Daarom is een PEMF van 50 μT niet fysiologisch, terwijl een statische van dezelfde sterkte dat wel is. En omdat dit het geval is, leiden dergelijke systemen, die tussen 30 en 160 μT werken, vaak tot een zogenaamde aanpassing (gewenning) aan het veld.

Aanpassing is het bewijs van niet-fysiologische signalen

Aanpassing is een onmiskenbaar bewijs van permanente stress veroorzaakt door niet-fysiologische signalen. Een sterk organisme schakelt zich dan eenvoudigweg uit van dit stress-magneetveld en reageert er niet meer op. Hoe het dit doet is nog niet bekend. Een verzwakt lichaam kan op den duur ziek worden van een stress veroorzakend therapieapparaat, omdat het reguleringsvermogen is verzwakt en niet meer reageert.

Sommige gebruikers van magnetische velden hebben de staat van aanpassing al ervaren. Na 3 tot 8 maanden realiseerden ze zich: “In het begin hielp het apparaat me geweldig, maar nu is mijn pijn teruggekeerd!”

Niet alle apparaten waar magneetveldtherapie op staat, produceren ook echt magneetveldtherapie.

Leven is optimalisering in het extreem lage-energie gebied

De stroomvoorziening in ons huishouden werkt met een spanning van 230 V en de stroom wordt beschermd door een zekering van 16 ampère. De technologie werkt met vrij hoge spanningen en stromen. Het is anders in het menselijk organisme. 

Ik wil erop wijzen: 1 nA komt overeen met een miljardste van een ampère en het magnetisch veld van 1 pT is meer dan een miljoen keer lager dan het magnetisch veld van de aarde. Dat is alle stroom die onze hersenen nodig hebben om te werken, te reageren en veilig te denken. Deze extreem lage stroom resulteert, zoals we kunnen zien, in een extreem laag magnetisch veld.

Omgekeerd betekent dit dat voor fysiologische therapie extreem lage magnetische velden nodig zijn.

De stroomsterkte (A) en het magnetisch veld (T) van belangrijke organen volgens professor Käs, stralingsdeskundige aan de Bundeswehr-universiteit in München: 

Orgaan Stroom (A)

Magnetisch veld (T)

 

Hersenen: < 1 nano-ampère (nA) 1 picotesla (1 pT)
Retina: 1 nA 0,1 – 10 pT
Hart: 1 nA 0,1 – 10 pT
Spieren: > 1 nA 10 pT

Hoe moet een therapeutisch magnetisch veldsysteem eruit zien?

Een magnetisch veld voor therapie moet een laag intensief magnetisch veld zijn. Het mag niet gebaseerd zijn op de Duitse grenswaarden en zeker niet verder gaan dan die waarden. De Duitse (en Nederlandse red.) limieten liggen veel te hoog. De twee “ruimtevaartlanden”, de VS en Rusland, maar ook Zweden, hebben wettelijke grenzen van slechts één microtesla (1 μT).

Elk systeem voor therapie met elektromagnetische velden moet zich absoluut aan deze grenswaarden van 1 μT houden. Een PERTH-systeem moet natuurlijk ook aan deze grenswaarde voldoen, anders voldoet het niet aan de vereiste criteria.

Een elektromagnetisch therapie programma moet voldoen aan:

 • De biologische vensters van de verschillende weefsels moeten optimaal worden geraakt.
  • Een PERTH-systeem voldoet aan deze eis met behulp van een Level-schaal en door gebruik te maken van verschillende applicatoren. Maar ook de signalen zelf moeten in bepaalde gradaties worden weergegeven. Een belangrijke factor hierbij is de overweging van de vervalsnelheid, het verminderen van het magnetische veld van een PERTH met de verschillende applicatoren.
  • De magnetische veldsignalen voor therapie moeten natuurlijke lichaamsstromen nabootsen, zoals bijvoorbeeld de actiepotentiaalstroom en andere endogene signalen.
 • Een magnetisch veld voor therapie moet een breed frequentiespectrum bieden om vele regelcircuits in het menselijk organisme tegelijkertijd te kunnen aanspreken. Net zoals men een symfonie speelt met acht tonen, halve tonen en harmonische in verschillende octaven, moet aan het organisme een “elektromagnetische melodie” worden aangeboden.
  • Het PERTH-systeem volgens Prof. Dr. Werner biedt bijvoorbeeld een bundel van ruim 9000 hoofdfrequenties en afwisselende trillingen om ook enzymen te kunnen reguleren.
  • Een magnetisch veldsysteem voor therapie moet geschikt zijn voor de behandeling van mensen met een pacemaker. Het PERTH-systeem volgens Prof. Dr. Werner is geschikt voor de behandeling van dragers van pacemakers, aldus de cardioloog Prof. Dr. Schlepper uit Bad Nauheim.
 • Een magnetisch veld voor therapie moet kunnen worden gebruikt door
  • zwangere vrouwen,
  • schildklierpatiënten,
  • epileptici,
  • Parkinson-patiënten, bij mensen met
  • pacemakers en
  • kankerpatiënten.

Het PERTH-systeem volgens Prof. Dr. Werner is geen contra-indicatie voor de behandeling van deze mensen. Om zuiver juridische redenen pleit ik echter voor medisch toezicht door ervaren energieartsen. De fabrikant van dergelijke therapiesystemen moet naast het voldoen aan de wettelijke eisen een redelijke garantieperiode bieden.

Een goed PERTH-systeem mag slechts twee contra-indicaties hebben:

 • Ernstige acute bloedingen en
 • Sepsis.

Met een extreem laag magnetisch veld wordt een zeer goed fysiologisch effect in het organisme bereikt, hoewel technici dit vaak niet begrijpen. De behandelde persoon kan hierdoor geen schade lijden en thermische effecten kunnen worden uitgesloten. 

MRI 2 Tesla MRI, in de toekomst misschien 7 Tesla  
  1 Tesla is 1T 10.000 Gauss
Statische magneetveldmatten, gordels, inlegzolen   Tot 4000 Gaus
Magneetveldtherapie apparaten milliTesla, 0,001 10 Gauss
Magneet Resonantie Systemen , MRS

Tot 160microT

 

NB

Duitse grenswaarde is:  100microT

Bijna statische aardmagnetiosche veld is 50 microT

0,1 Gauss
1 microTesla is 0,000001T Grenswaarde PEMF in Rusland, Amerika, Zweden (in 2006) 0,1 Gauss
     
PERTH hoogste veldsterkte van de mat en het ovale kussen 1.nT, 0,000000001 T 0,0001 Gauss
Bot, kraakbeen, hart, spieren, netvlies, hersenen 1pT, 0,000.000.000.001 T 0,000.0001 Gauss

1 femtoTesla

 

De mens reageert al op 1 fT

10-16 0,000.000.000.1 Gauss

Figuur 12: Het diagram geeft een goed overzicht van de grote kloof tussen de extreem lage sterkte van het pulserende magnetische veld, dat door de mens zelf wordt geproduceerd tijdens zijn levensprocessen, de normale, leven ondersteunende magnetische veldsterkte van het bijna statische veld van de aarde en van de magnetische veldsterktes die de mens schaamteloos produceert voor zogenaamde therapeutische en  diagnostische doeleinden.

Zachter is beter

Niemand zou eraan denken een liefdesverklaring voor te dragen met het volume van een draaiende straalmotor van 130 dB. Het maakt veel meer indruk en diepere emoties los als deze persoon zijn liefde fluisterend verklaart. Het is vergelijkbaar met de therapie met elektromagnetische velden. 

De eisen voor een besturingseenheid zijn hiermee beschreven. De applicatoren zijn echter even belangrijk.

PERTH Applicatoren

Met een mat applicator wordt het hele lichaam behandeld. Elke ziekte is altijd een probleem van het hele organisme. Als ziekte manifesteert dit probleem zich eerst in het zwakste deel van het organisme, net zoals een ketting breekt bij de zwakste schakel.

PERTH mat 1.60m

We doen er dus goed aan het hele lichaam één of twee keer per dag te behandelen. De applicatormat hoeft niet langer te zijn dan 1,20 meter (intussen is de mat 1.60m), ook al meet de behandelde persoon 2 meter. De spoelen in de mat zijn zo ontworpen dat de onderbenen het meeste magnetische veld ontvangen en het hoofd, buiten de mat, het minste. Het lichaam moet verschillende amplitudes krijgen voor een optimale behandeling en daarom moet de veldsterkte voor de behandeling van het hele lichaam van beneden naar boven afnemen.

U kunt uw hersenen echter in geen geval beschadigen als u met uw hoofd op het uiteinde van de voet ligt waar de veldsterkte het hoogst is. Je kunt er theoretisch zelfs 8 uur doorbrengen op het hoogste niveau zonder schade op te lopen. Alleen heeft een PERTH dan aanzienlijk minder effect, vooral op het gebied van de zenuwen.

De applicatiemat moet op de lattenbodem van uw bed onder de matras worden gelegd of onder de therapiebank worden bevestigd. Het is niet bestand tegen herhaalde vervormingen als gevolg van bewegingen van de gebruiker en vouwen op lange termijn. De elektrische koperen kabels in de spoelen breken daardoor. (de nieuwe matten die sinds 2018 worden geleverd zijn beter bestand tegen het direct liggen op de mat. Het wordt aangeraden de mat onder de matras te leggen.) Onze applicatormat onder de matras is na meer dan 12 jaar gebruik nog steeds intact.

Er zijn verschillende applicatoren ontwikkeld voor lokale therapie. Het kussen wordt gebruikt voor de lokale behandeling van rug-, gewrichts- en schouderproblemen. U hoeft het kussen alleen mee te nemen op reis, want het is volledig toereikend voor de korte tijd van een vakantie. Als u het kussen op de grond legt, uw voeten erop zet en uzelf behandelt terwijl u in een leunstoel zit, krijgt u ook een therapie voor het hele lichaam.

 

 

Figuur 13: Hier worden met behulp van het ECG-schrift delen van de elektrische signalen getoond die de programma's van een PERTH-systeem in het organisme opwekken. Deze signalen van 0,2 millivolt werden opgewekt en geregistreerd toen de PERTH volgens Prof. Dr. Werner® met niveau 8 werd ingevoerd. Lager dan niveau 4 kunnen de signalen niet meer in het ECG worden weergegeven, omdat het daarvoor niet gevoelig genoeg is. De signalen kunnen echter altijd op andere manieren worden gedetecteerd.

Figuur 13: Hier worden met behulp van het ECG-schrift delen van de elektrische signalen getoond die de programma’s van een PERTH-systeem in het organisme opwekken. Deze signalen van 0,2 millivolt werden opgewekt en geregistreerd toen de PERTH volgens Prof. Dr. Werner® met niveau 8 werd ingevoerd. Lager dan niveau 4 kunnen de signalen niet meer in het ECG worden weergegeven, omdat het daarvoor niet gevoelig genoeg is. De signalen kunnen echter altijd op andere manieren worden gedetecteerd.

Een kleine, ronde intensieve applicator is ontwikkeld voor mensen die al op de wachtlijst staan voor een nieuw knie- of heupgewricht, maar die hun eigen gewricht willen behouden. Lees meer hierover in het hoofdstuk over artrose.

Ronde intensief applicator

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTH hoofdapplicator

De hoofdapplicator lijkt op een normale hoofdtelefoon. In de schelpen zijn echter spoelen verwerkt die een extreem laag magnetisch veld afgeven.

Op “niveau 1” worden slechts 13 picotesla gemeten op een afstand van 4 cm van de spoel. Deze veldsterkte is optimaal voor de behandeling van zenuwcellen.

Zo’n lage veldsterkte gebruiken voor allerlei zenuwproblemen was het advies dat professor Petzold, hersenfysioloog aan de universiteit van Marburg, mij in 1998 gaf. Zoals u kunt zien, heb ik zijn advies opgevolgd.

Painbox, acupunctuur- en pijnpuntbehandeling

Enerzijds is de Pain-box ontworpen voor de behandeling van nauw omschreven pijnpunten, anderzijds kan hij door een therapeut worden gebruikt voor acupunctuur. Een hoog niveau is aangewezen voor pijn, een laag niveau voor acupunctuur.

 

 

Optimale biologische energie betekent gezondheid

Overal waar gewerkt wordt, is energie nodig. Dit geldt ook voor het leven. Een cel pompt ionen om zich te voeden, armspieren trekken samen tijdens een pull-up, wandelen, dat is allemaal werk. De cellen halen de energie voor dit werk uit voedsel. Koolhydraten, eiwitten en vetten worden verbrand in de energiecentrales van de cel, de mitochondriën, met behulp van enzymen, vitaminen en zuurstof (O2) bij 37°C. De hierbij gewonnen energie wordt opgeslagen in een cel. De energie die daarbij wordt gewonnen, wordt opgeslagen in een chemische verbinding die adenosinetrifosfaat (ATP) heet. ATP is de superbrandstof van de cel!

Als één van deze voedingsmiddelen schaars wordt, is er een “gebrek aan brandstof” en het resultaat is een verminderde functie van de cel. De verzwakte cel wordt dan veel kwetsbaarder voor allerlei soorten schade. Als afzonderlijke cellen en weefsels door onvoldoende voeding weinig energie hebben, lijdt uiteindelijk het hele lichaam aan een gebrek aan energie.

Eet natuurlijk!

Natuurlijke voeding zonder additieven en smaakversterkers, vitaminen uit de natuur, voldoende zuurstof in zuivere lucht en schoon water zonder koolzuur zijn daarom belangrijke voorwaarden voor een gezond leven. We “eten en drinken” tachtig procent van alle ziekten!

figuur 14: De cel gebruikt de helft van het geproduceerde ATP alleen om een membraanspanning van 70 tot 80 mV op te bouwen. Daartoe moet het voortdurend natrium (Na+) uit de cel en kalium (K+) in de cel pompen. Als de celbatterij volledig is opgeladen, is de cel sterk en krachtig. Als de membraanspanning onder de 70 mV zakt, wordt de cel zwakker en zwakker. Als de membraanspanning lager dan 30 mV wordt, sterft hij. Het geeft zijn levensenergie af in de vorm van licht, wat aangeeft dat het opgeruimd moet worden. Een gebrek aan membraanspanning in de cellen is verantwoordelijk voor de meeste gezondheidsproblemen, zoals pijn, trombose, hyperactiviteit en zwakte van het immuunsysteem - uiteindelijk ook voor kanker.

figuur 14: De cel gebruikt de helft van het geproduceerde ATP alleen om een membraanspanning van 70 tot 80 mV op te bouwen. Daartoe moet het voortdurend natrium (Na+) uit de cel en kalium (K+) in de cel pompen. Als de celbatterij volledig is opgeladen, is de cel sterk en krachtig. Als de membraanspanning onder de 70 mV zakt, wordt de cel zwakker en zwakker. Als de membraanspanning lager dan 30 mV wordt, sterft hij. Het geeft zijn levensenergie af in de vorm van licht, wat aangeeft dat het opgeruimd moet worden. Een gebrek aan membraanspanning in de cellen is verantwoordelijk voor de meeste gezondheidsproblemen, zoals pijn, trombose, hyperactiviteit en zwakte van het immuunsysteem – uiteindelijk ook voor kanker.

De CHI van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

Daar komt nog bij dat een progressief, fysiologisch gebrek aan energie in principe optreedt met toenemende leeftijd. De hofarts van de Chinese keizer schreef deze energetische levensvisie 2500 jaar geleden al op in de zogenaamde “Huangdi Nei Jing” (Gele Keizer).

De Chinezen hebben de volgende opvatting: de mens ontvangt een bepaalde hoeveelheid energie van zijn ouders op zijn levensweg: De “originele chi”! Deze oorspronkelijke chi wordt in de loop van het leven opgebruikt en kan niet worden aangevuld.

De “verworven chi”, daarentegen, nemen we dagelijks op in de vorm van ademhaling en voedsel, en wordt daarom onderverdeeld in “ademchi” en “voedselchi”. Deze drie soorten chi vormen samen de “ware chi”. De ware Chi stroomt in de meridianen van ons lichaam in een heel specifiek ritme.

Deze ongestoorde energiestroom is de basis voor het normaal functioneren van het hele organisme. Deze meridianen kunnen het best worden vergeleken met “glasvezelkabels”. Beide geleiden elektromagnetische energie veel sneller dan onze zenuwen of de koperdraden. Je kent deze meridianen. Als je bijvoorbeeld een karbonade neemt, is het vlees omgeven door veel bindweefsel. Juist in dit bindweefsel lopen de vitale meridianen.

“Een persoon wiens chi sterk is, zal door geen enkele ziekte worden getroffen!”

Nu zou je als iemand uit het “zogenaamde wetenschappelijke tijdperk” kunnen zeggen: “Ja, waar de oude Chinezen het in de oudheid over hadden, dat is achterhaalde kennis.

En dat is het niet!

Met name de moderne ruimtevaartgeneeskunde heeft de Chinese energetische ideeën over leven en ziekte op briljante wijze kunnen bevestigen op basis van 40 jaar onderzoek met de modernste diagnostische procedures en 100.000 proefpersonen. Zonder de Chinese acupunctuurleer zou er vandaag geen ruimtevaart zijn, waarbij astronauten langer dan 4 weken in een baan om de aarde kunnen blijven.

Figuur 15: Hier wordt de gemiddelde biologische energie van een persoon getoond als functie van de leeftijd en worden de gemeten gegevens van 4 generaties van een familie getoond: kleinzoon (16), moeder (37), grootvader (64) en overgrootmoeder (90). Een mens ontwikkelt zich uit één cel. Tot de leeftijd van 20 jaar worden 80 tot 100 biljoen verschillende cellen gevormd, en dan heeft de mens zijn hoogste biologische energie, die wij op 100% stellen. Vanaf dertig jaar gaat het langzaam en onmerkbaar bergafwaarts met de energie. Tussen de leeftijd van 40 en Vanaf de leeftijd van 55 jaar is de normale daling van de energie wat meer uitgesproken, om tussen 55 en 70 jaar weer wat gematigder te dalen. Na de leeftijd van 70 jaar gaat de curve van biologische energie zeer steil naar beneden.

Figuur 15: Hier wordt de gemiddelde biologische energie van een persoon getoond als functie van de leeftijd en worden de gemeten gegevens van 4 generaties van een familie getoond: kleinzoon (16), moeder (37), grootvader (64) en overgrootmoeder (90). Een mens ontwikkelt zich uit één cel. Tot de leeftijd van 20 jaar worden 80 tot 100 biljoen verschillende cellen gevormd, en dan heeft de mens zijn hoogste biologische energie, die wij op 100% stellen. Vanaf dertig jaar gaat het langzaam en onmerkbaar bergafwaarts met de energie. Tussen de leeftijd van 40 en Vanaf de leeftijd van 55 jaar is de normale daling van de energie wat meer uitgesproken, om tussen 55 en 70 jaar weer wat gematigder te dalen. Na de leeftijd van 70 jaar gaat de curve van biologische energie zeer steil naar beneden.

Elke biologische energie heeft een zeker optimum, niet te veel en niet te weinig. De curve van biologische energie in figuur 15 is een gemiddelde waarde. In jonge jaren bedraagt de normale schommeling van de Biologische Energie naar boven en naar beneden tot 10%, bij iemand van vijfenzestig is dat slechts 5%.

Figuur 16: De energiemeting van een arts toont 143%, wat uitgesproken pathologisch is. De vrouw heeft veel stress op haar werk. Vijf dagen voor de meting stierf een 51-jarige vriend aan kanker. Ze was net terug van een vlucht. Een PERTH van tien minuten met een veldsterkte van slechts 0,3 μT en het programma “P 2” brengt de energie onmiddellijk in evenwicht naar de norm tot 86%. Een langdurige PERTH leidt tot een aanzienlijke toename van het algemeen welzijn en tot normale energiewaarden voor deze arts

Figuur 16: De energiemeting van een arts toont 143%, wat uitgesproken pathologisch is. De vrouw heeft veel stress op haar werk. Vijf dagen voor de meting stierf een 51-jarige vriend aan kanker. Ze was net terug van een vlucht. Een PERTH van tien minuten met een veldsterkte van slechts 0,3 μT en het programma “P 2” brengt de energie onmiddellijk in evenwicht naar de norm tot 86%. Een langdurige PERTH leidt tot een aanzienlijke toename van het algemeen welzijn en tot normale energiewaarden voor deze arts

 

Energieoverschot (hyper-energie)

Hyper-energie komt bijvoorbeeld vaak voor bij managers. Ze draaien voortdurend “op volle toeren”, alsof een auto met 8.000 toeren per minuut rijdt. Gedurende lange tijd kan het lichaam dergelijke stress compenseren, vooral wanneer een gevoel van prestatie op het werk en in het privéleven de psyche van de gestreste persoon sterk versterkt en gevoelens van geluk creëert.

Maar als de permanente stress zo sterk is dat de psyche niet meer in staat is te compenseren, kan dit hoge energieniveau plotseling instorten. Ernstige gezondheidsproblemen zijn soms het gevolg. Soms is het resultaat slechts een ineenstorting van de bloedsomloop; in het ernstigste geval kan de persoon plotseling sterven aan een hartaanval. Helaas lezen we het maar al te vaak in de krant onder de kop: “Plotseling en onverwacht overleden op drieënvijftigjarige leeftijd”.

Zeer hoge energieniveaus worden ook gemeten bij bijvoorbeeld reuma. Een dergelijke chronische ontsteking lijkt op een onvolledig gedoofde bosbrand waarbij overal sintels voor overvloedige warmte en dus hoge energie zorgen.

Een langdurige pathologische hyper-energie is voor gezonde mensen een vroegtijdig waarschuwingssignaal dat zij te ver zijn gegaan. Het kan ook een indicatie zijn van een bestaande chronische ziekte waarbij het lichaam nog voldoende afweerstoffen mobiliseert.

 

Trouwens, weet je wat je energie status is? Het is tegenwoordig heel gemakkelijk te meten.

Biologische energie wordt gemeten op de vingers en tenen op 40 specifieke punten waar de meridiaan zich bevindt als acupunctuurpunt net onder het huidoppervlak.

Gebrek aan energie (hypo-energie)

Hypo-energie ontstaat vaak als gevolg van de snelle afbraak van een langdurige hyperenergetische toestand wanneer alle reguleringsmechanismen falen. Iemand die de constante stress van het dagelijks leven achter zich laat en op vakantie gaat of met pensioen gaat, kan zoiets meemaken door plotselinge en volledige passiviteit. Deze snelle daling van de biologische energie kan bijvoorbeeld leiden tot een zogenaamde “relax-hartaanval”.

zAHet is anders met mensen die niet alleen lijden aan permanente stress, maar tegelijkertijd op alle gebieden mislukkingen of tegenslagen moeten incasseren, vooral op het werk en in het gezin. Ze branden meestal langzaam en bijna onmerkbaar uit.

Een opgebrand persoon, met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CFS), heeft dan een zeer laag energieniveau, dat tussen de 20 en 30% ligt. Ik heb echter ook meegemaakt en geïllustreerd hoe een vrouw met een goed energieniveau van 92% binnen twee dagen keldert naar een energieniveau van 38% door pure doodsangst.

Als de biologische energie gedurende een lange periode onder de 50% komt, zal er zeker een ziekte ontstaan. De ziekte breekt dan uit op de plaats in het organisme waar de persoon vanaf het begin al genetisch zwak was. Het treft altijd de plaats van de minste weerstand of, zoals dat in de geneeskunde heet, de “locus minoris resistentiae”.

Een sluipend progressief gebrek aan energie komt ook voor bij veel chronische ziekten, zoals chronische leverontsteking (hepatitis). Subjectief uit deze ziekte zich in het feit dat de zieke overal wil gaan zitten of liggen om uit te rusten. Hij voelt zich te zwak voor alle activiteiten en weet niet waarom. Maar de laboratoriumresultaten liggen meestal binnen het normale bereik. Daarom luistert zijn dokter meestal niet naar hem.

Figuur 17: De meting toont een hypo-energie van 21% bij een vrouwelijke leerkracht met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CES). Op lange termijn is een dergelijk gebrek aan energie zeer gevaarlijk voor de vrouw. Een PERTH met de hoofdapplicator niveau 1 (13 picotesla) en programma 1 van EMG brengt de biologische energie van deze vrouw al na 16 minuten op 50%. Dit is nog steeds te laag voor haar leeftijd, maar met continue PERTH normaliseerde de energie binnen enkele weken

 

 

De energie moet in evenwicht zijn

De Chinezen zeggen verder: De energie in het lichaam moet in evenwicht zijn tussen yin en yang, tussen rechts en links en tussen omhoog en omlaag. Er moet ook een evenwicht zijn in de 12 meridiaanparen tussen rechts en links.

Na vele jaren van onderzoek met 100.000 proefpersonen volgt de ruimtevaartgeneeskunde sinds juni 1984 precies deze Chinese wijsheden om astronauten op 400 km hoogte 6 tot 18 maanden gezond in leven te houden.

De Europese orthodoxe geneeskunde kent dit reguleringsprobleem ook, maar drukt het anders uit. Het is bekend dat er een onbalans bestaat tussen de sympathische en de vaguszenuwen, die vegetatieve dystonie wordt genoemd en gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Yin en Yang zijn langegolf fotonen

Dankzij de biofysica is er tegenwoordig zelfs een kwantumfysische verklaring voor het yang dat van boven komt en het yin dat van beneden komt in de TCM. Twee elektromagnetische signalen beïnvloeden de mens en zijn biologische energie zodanig dat hij zonder deze signalen na ongeveer 3 maanden zou sterven. NASA, de Russische ruimtevaartgeneeskunde en het Max Planck Instituut bij Düsseldorf hebben dit bewezen.

De eerste van deze twee signalen is de Schumann-frequentie van 7,8 Hz, een signaal dat van boven komt. Het is een transversale oscillatie ( je kunt zeggen loodrechte frequentie) tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. Deze elektromagnetische oscillatie in het ELF-bereik wordt veroorzaakt door de vele bliksemschichten van onweersbuien die op veel plaatsen op aarde voortdurend voorkomen.

Het tweede natuurlijke elektromagnetische signaal wordt vertegenwoordigd door geomagnetische golven. Deze golven komen uit het binnenste van de aarde en hebben frequenties rond de 10.000 Hz.

Literatuur: Heber, König, Ludwig, Persinger, Plattner, Poljakow, Schumann, Werner, Wever, Zagriadski

Figuur 18: Deze BioGraph meting laat zien hoe een vlucht van negentien dagen over drie continenten de vrij goede energiebalans in de 12 meridiaanparen vernietigt. Voor de reis is alleen de niermeridiaan links (Nl) lager energetisch, verder zijn de andere 11 meridiaanparen aardig in balans. Na de reis zijn 7 meridiaanparen zo sterk uit balans dat ze als zeer pathologisch moeten worden geclassificeerd. De biologische energie in vergelijking met de leeftijd was ook zo pathologisch excessief door dys-stress dat de waarden aanvankelijk op een extreme 160% moesten worden geschat. De normale waarden volgens de leeftijd van de patiënt zouden ongeveer 70% zijn. Bij een reguliere PERTH had het lichaam meer dan 2 maanden nodig om zichzelf na deze dys-stress weer energetisch in balans te brengen.

Toen de vrouw twee opeenvolgende dagen bleef klagen over hartproblemen onder invloed van het PERTH systeem, heb ik haar met behulp van een magneetveldindicator bewezen dat zij de voorgaande twee dagen helemaal niet was blootgesteld aan een magnetisch veld. Ik had haar blootgesteld aan een Placebo-apparaat, een apparaat dat er hetzelfde uitzag, piepte en knipperde, maar geen magnetisch veld produceerde.

Een korte blos flitste over het gezicht van de vrouw en ze herkende de oorzaak van haar hartproblemen voor wat ze waren: Subliminale angst! Vanaf dat moment was ze genezen van haar PERTH-gerelateerde “hartklachten”. Vandaag voelt ze zich goed en kan er zelfs om lachen.

Een andere keer beweerde een vrouw dat zij hevige pijnen kreeg tijdens PERTH, zelfs op niveau 1 traden deze op. Ze kon er niet tegen. Ik heb toen meer dan een uur met de dame gesproken. Tijdens ons gesprek werd ze ongemerkt 60 minuten lang behandeld op het hoogste niveau 8. Omdat ze niet wist van de behandeling die ze had gekregen, uitte ze geen pijn. Dit is een zogenaamd nocebo-effect. Alleen als ze weet dat ze behandeld wordt, doet het vreselijk pijn.

 

Figuur 19: De eerste Prognos-meting van 14.01.02 stelt een nulwaarde in. Onmiddellijk na de PERTH stijgt de energie dan met 20% en de volgende dag komt daar nog eens 37% bij. Na een week zonder PERTH daalt de energie met 84%. Nog een PERTH brengt dan weer een energiewinst van 28%, 9 dagen zonder de PERTH is er weer een daling van 17%. Dus het herhaalt zich op dezelfde manier. Wanneer de PERTH echter voor korte tijd wordt onderbroken, is de energiedaling nooit meer zo sterk als aan het begin van de behandeling. Precies een jaar later tonen de metingen een energieopbouw tot de leeftijdsnorm (78%) en een zeer mooie balans. Deze energienormalisatie gaat gepaard met een voor de patiënt aangename vermindering van haar depressieve toestanden.

 

Men kan bij sommige mensen steeds weer constateren dat zij de vreemdste sensaties ondergaan uit angst voor een PERTH. Als diezelfde mensen daarentegen de televisie aanzetten en hun lichaamshaar daardoor onmiddellijk overeind komt door de statische elektriciteit, is dat voor hen geen reden tot zorg. Vreemd, is het niet?

Energiemetingen documenteren het effect van de PERTH

Sinds 1996 gebruik ik het meridiaanmeetsysteem “PROGNOS” en sinds 2001 bovendien de “BioGraph” om de biologische energie van mensen te meten en grafisch weer te geven. Beide systemen zijn producten van de Russische ruimtevaartgeneeskunde, ontwikkeld onder leiding van Prof. Dr. med. V.A. Zagriadski. Tot nu toe heb ik deze meridiaanmetingen vooral gebruikt om het energetisch effect van een PERTH te documenteren.

1.092 Meridiaan metingen

Ik heb de meridiaanmetingen van 1.092 mensen geëvalueerd, die voor en na een PERTH zijn gedaan.

Er waren drie reacties op de PERTH:

 • Harmonisering meridianen (26,28%)
 • Energie verandering (73,72%) De groep ‘energieveranderaars’ was te verdelen in:
  • Energie toename (18,26%)
  • Energie afname (81,74%)

Bij de eerste groep die 287 personen telde (26,28%), besteedde het lichaam eerst aandacht aan het in balans brengen van de Yin/Yang, onder/boven en links/rechts balans. De totale energie veranderde minder dan 10% naar boven of beneden.

De tweede groep met 805 personen (73,72%)  reageerde met een duidelijke energieverandering.

Groep 2 a.

De groep mensen waarbij een directe energie toename werd gemeten telde 147 personen (18,26% van de ‘energie veranderaars’). Je zou deze groep ‘fast responders’ kunnen noemen. Degenen die snel met energie toename reageren. De energie stijging lag tussen de 11% en de 54%.

Groep 2.b

Bij 658 personen (81,74% van de energieveranderaars’) werd eerst een energie afname  van 11% tot zelfs 74% vastgesteld. 

Na 4 tot 24 uur na de PERTH werd een duidelijke energie toename gemeten. Energiebalancering kost het lichaam veel energie vandaar de aanvankelijke energiedaling.

De energiebalans was echter de voorwaarde voor de daaropvolgende energieopbouw.

Grafiek energieverandering na PERTH

Grafiek energieverandering aansluitend aan PERTH

Conclusie

Een PERTH veroorzaakt een duidelijke verandering in de energieregulatie van mensen.

Het blijkt dat individuen verschillende prioriteiten stellen bij de regulering als gevolg van de therapie. Er is een groep mensen die eerst de harmonie in het energie systeem op orde brengen, een groep met een onmiddellijke energietoename en een groep die de PERTH energie in eerste instantie nodig heeft om te werken aan balancering van het energiesysteem hetgeen als energie afname meetbaar is. Vervolgens wordt de energietoename meetbaar na vier tot vierentwintig uur.

De zojuist beschreven veelvormige energieveranderingen treden bij vrijwel 100% van de behandelde personen op en worden al betrouwbaar in gang gezet door een PERTH van 13 picotesla veldsterkte.

Elke stress veroorzaakt een energie onbalans

In 40 jaar onderzoek in de ruimtevaartgeneeskunde is bewezen dat er altijd een algemene energie-onbalans ontstaat wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan enige vorm van stress.

Door extreem sterke stresssituaties over een langere periode in combinatie met een gebrekkig en overspannen reguleringsvermogen, kan een ziekte ontstaan bij de persoon die voortdurend uit balans is.

Aangezien de PERTH bij regelmatig gebruik in een vroeg stadium alle energetische onevenwichtigheden in het lichaam in evenwicht brengt, is het een uiterst goed middel om te helpen elke ziekte te voorkomen.

Literatuur: Heber, Ludwig, Warnke, Plattner/Werner, Voll, Werner, Zagriadski

 

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share