053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Disclaimer

PERTH is een Gezondeshop project

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Op deze website worden geen medische claims gedaan. Bij klachten en aandoeningen wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Het PERTH systeem is ondersteunend voor de gezondheid en mag nooit worden gezien als vervanging van een medische behandeling door een arts.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of aanmelding nieuwsbrief) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt wij de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren.

Intellectuele eigendomsrechten
De Gezonde Shop behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gezonde Shop, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share