053 4750230 perth@pemf-perth.nl

EMG PERTH repareert en onderhoudt het lichaams-intranet

door | jul 15, 2023 | Uncategorized | 0 Reacties

EMG PERTH repareert en optimaliseert ons draadloze communicatiesysteem

Draadloze elektromagnetische signalen sturen alle lichaamsprocessen aan. De effectiviteit van ons immuunsysteem, de kwaliteit van de doorbloeding, ons energieniveau, de voedselvertering, al dit en nog veel meer is afhankelijk van ons eigen draadloze ‘intranet’.

In de loop der jaren gaat de kwaliteit van dit intranet achteruit en dit wordt versneld door onder meer weinig beweging, slechte voedingskwaliteit, gebruik van medicijnen, vaccinaties, chronische ontstekingen, elektrosmog en stress.

In eerste instantie merk je daar niets van maar als het langere tijd duurt ontstaan onduidelijke klachten en pijntjes. Vaak wordt dit afgedaan als ‘ouder worden’.

Het unieke EMG PERTH systeem heeft een ondersteunende en herstellende invloed op de draadloze elektromagnetische aansturing van onze processen en daarmee op behoud en herstel van onze gezondheid.

Hoe ondersteunt EMG PERTH ons intranet

Ogenschijnlijk is het een ‘gewoon’ elektromagnetisch systeem. Het bestaat uit een aansturingskastje en een mat. Zoals bij alle elektromagnetische systemen worden elektrische stroompjes naar de mat gestuurd. Hierdoor ontstaat boven de mat een elektromagnetisch veld. Als je op de mat gaat liggen ontstaat in je lichaam weer een elektrische stroom.

Alle elektromagnetische systemen werken zo. Op dezelfde manier ontstaan ook de schadelijke elektromagnetische velden rondom elektriciteitsdraden. Opladen van de elektrische tandenborstel werkt net zo. In de stander loopt stroom, dat maakt een elektromagnetisch veld, de tandenborstel wordt in het magnetisch veld gezet waardoor in de tandenborstel een opladende stroom ontstaat.

Het elektromagnetisch veld van de oplader van de tandenborstel heeft geen therapeutisch effect en dat van het EMG PERTH systeem wel en dat ligt aan de eigenschappen van de stroom.

De elektrische stroompjes die door de EMG PERTH mat gaan, zijn dezelfde soort stroompjes als die in het lichaam al onze processen aansturen. Het elektromagnetische veld dat boven de mat ontstaat heeft dezelfde eigenschappen als die van de stroom in de mat en als je op de mat gaat liggen, gaan door de werking van het elektromagnetische veld dezelfde elektrische stroompjes in je lichaam lopen als die in de mat.

Omdat de door het elektromagnetisch veld opgewekte elektrische signalen dezelfde eigenschappen hebben als de stroompjes die in het lichaam lopen, herkent het lichaam de signalen en worden ze als het ware toegevoegd aan de lichaamssignalen.

De eigenschappen zijn intensiteit, frequenties en pulsvorm.

De stroomeigenschappen van dit systeem zijn niet alleen verschillend van die van de elektrische oplader maar ook van alle andere mij bekende elektromagnetische systemen en gezondheidsmatten.

De PERTH signalen zijn nagenoeg 100% lichaamsidentiek en het systeem bevat een groot aantal lichaamseigen frequenties die als clusters worden afgespeeld. Op het oog vergelijkbare systemen hebben een onnatuurlijk hoge intensiteit en pulsvorm en niet optimaal passende frequenties.

Toepassing in de praktijk of thuis

In een behandelpraktijk wordt het gebruikt als behandeling of ter ondersteuning van een behandeling. Het versterkt de werking van infusen en andere behandelingen zoals bijvoorbeeld massage of acupunctuur. Met de ‘painbox’ of de nieuwe ‘special applicator’ kunnen pijnpunten en acupunctuurpunten gericht worden behandeld. Bij gesprekstherapie helpt het om meer open minded te zijn en stimuleert gespreksbereidheid. Met name bij coaches en psychologen wordt dit veel gebruikt.

Als behandeling wordt het in praktijken ingezet, het is zinvol om twee of drie maal per week  de praktijk te bezoeken omdat regelmaat belangrijk is. Vaak merken mensen na de eerste sessie dat er iets gebeurt. Bij complexe klachten kan het nodig zijn vaker dan twee maal per week de praktijk te bezoeken.

Thuis wordt de mat meestal in bed gelegd op de matras en onder de topper. Als je gaat slapen kan het ‘slaapprogramma’ worden gebruikt dat een optimale slaap stimuleert. Het programma duurt 60 minuten en het apparaat gaat vanzelf uit. In de ochtend wordt het ‘activeringsprogramma’ voor minimaal 20 minuten gebruikt. Het programma stimuleert de doorbloeding en alle processen die bij een goed begin van de dag helpen.

Als de mat in een 2 persoonsbed wordt gebruikt kan de mat in het midden worden gelegd of aan de ene kant. De persoon naast de mat krijgt dan ongeveer 90% van het positieve elektromagnetische veld en dat is ruim voldoende.

Overdag kan eventueel het ovale kussen worden gebruikt. Vaak wordt het in de rug gelegd tijdens zitten op een stoel of op de bank, het kan ook in de auto worden gebruikt dankzij de 12 V aansluiting.

EMG PERTH zowel preventief als bij klachten

Omdat vanaf je dertigste levensjaar langzamerhand de kwaliteit van de celenergie en de elektromagnetische signalen verminderen is het zinvol deze op peil te houden met regelmatige PERTH sessies.

Het volstaat om  s ’avonds in bed een programma te doen om de slaap te optimaliseren en in de ochtend een programma om energie te activeren. Eventueel kan overdag een aanvullend programma worden gedaan.

Regelmatig gebruik bevordert een gezonde nachtrust en daardoor herstel! Het verbetert de doorbloeding van de huid en heeft een anti-aging effect, dat effect heeft het op alle organen. Organen blijven voorzien van een optimale hoeveelheid zuurstof en voedingsbouwstenen, een ophoping van afvalstoffen wordt voorkomen.

Het ondersteunt de algemene fitheid en het regeneratievermogen na sport of andere inspanningen.

Bij klachten wordt een keuze gemaakt uit de 7 programma’s, de levels en de applicatoren. De intensief applicator is bijvoorbeeld zinvol bij klachten zoals slijtage aan gewrichten en de hoofdapplicator wordt geadviseerd bij klachten aan en in het hoofd zoals brainfog, tinnitus, oogaandoeningen of ontstekingen aan de gezichtshuid of de mond.

In de handleiding staan algemene adviezen, het is mogelijk contact op te nemen voor een individueel advies.

Bij wat voor soort klachten kan gebruik zinvol zijn

In het artikel ‘Gezondheid is energie en informatie’ maak ik de vergelijking tussen een huis renoveren en je gezondheidshuis renoveren. Voor het huis renoveren heb je bouwvakkers nodig die goede instructies moeten hebben. Als ze fit zijn en goede instructies hebben, repareren ze alles waar ze opdracht voor hebben gekregen.

Als de cellen voldoende energie hebben en de goede instructies krijgen wordt ook hersteld wat hersteld moet worden. In principe is het EMG PERTH systeem dus bij alle vormen van klachten zinvol om te gebruiken.

In het artikel PERTH, unieke magneetveldtherapie beschrijf ik onder meer  werkingsmechanismen en noem een aantal indicaties waar goede ervaringen mee zijn opgedaan.

Meer informatie en onderbouwing.

Over magneetveldtherapie is veel informatie beschikbaar. Over de wijze waarop het werkt en resultaten.  PERTH is een specifieke vorm van magneetveldtherapie. In de beide Duitstalige boeken van dr. Werner die te downloaden zijn van onze website wordt de methode beschreven. Er is een uitgebreide literatuurlijst.

Wij maken deel uit van het universele ‘internet’

Ons lichaam heeft een eigen intranet maar maakt ook deel uit van het universele internet. Het is fascinerend hoe het ´internet der dingen´ in de natuur en het universum altijd al heeft bestaan.

Onder meer in het boek Elektrisch Ecosysteem van Sander Funneman is hier verbluffend veel over te lezen.

Rechtsonder een twintig jaar oude film:”what the bleep do we know’, een documentaire over de wondere quantumwereld waar elektromagnetisme deel van uitmaakt.

Informatie over het natuurlijke internet der dingen

Dit boek gaat over een minder bekende kant: de energetische kant. Want bomen zijn ook elektromagnetische wezens, die stroom opwekken, signalen uitzenden en elektrisch met elkaar verbonden zijn.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *