053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Celgezondheid in beeld met fasehoek

Als alle cellen gezond zijn en goed functioneren zijn er geen klachten en ben je gezond. De fasehoek is een bijzondere marker voor de celgezondheid.

Op basis van de BIA metingen wordt de fasehoek berekent. De fasehoek geeft de integriteit van de celmembraan en de verdeling van water binnen en buiten de cel aan en wordt uitgedrukt als fasehoek, in het Engels Phase Angle.

De fasehoek wordt kleiner bij slechtere gezondheid en groter bij een betere gezondheid. Het is daarom een uitstekende marker om een indruk te krijgen van het verloop van een aandoening, het effect van een behandeltraject of de mate van herstel bij sporters. De fasehoek wordt kleiner bij het ouder worden, als de fasehoek in het verloop van de jaren minder snel daalt dan verwacht is het een marker voor vertraagde veroudering.

De fasehoek analyse is een onderdeel van een BIA, een Bio Elektrische Analyse waarmee inzicht in de lichaamssamenstelling wordt verkregen.

De BIA analyse

Een BIA analyse is een Bio Elektrische Impedantiemeting. Hierbij worden verschillende stroompjes via elektroden aan handen en voeten door het lichaam gestuurd en wordt de weerstand, de impedantie van het lichaam gemeten. Bij intacte celwanden is de weerstand groter. De weerstand is lager als veel water zich buiten de cellen bevindt en bij beschadigde celmembranen. Als de weerstand lager is gaat de stroom dus sneller door het lichaam. De fasehoek is dan kleiner. Door stroompjes met verschillende eigenschappen door het lichaam te leiden kan onderscheid worden gemaakt tussen de weerstand van celmembranen en water binnen en buiten de cel.

Zo kunnen de lichaamssamenstelling en de fasehoek worden uitgerekend.

In dit artikel wordt dieper op de techniek ingegaan.

Een voorbeeld overzichtsrapport

Het celmembraan

Het celmembraan (ook bekend als het plasmamembraan of cytoplasmamembraan, en historisch aangeduid als het plasmalemma) is een biologisch membraan dat het inwendige van een cel scheidt van en beschermt tegen de buitenomgeving (de extracellulaire ruimte).

Het celmembraan bestaat uit twee lagen fosfolipiden met cholesterolen (een lipidecomponent) ertussen, waardoor het membraan bij verschillende temperaturen de juiste vloeibaarheid behoudt.  Het membraan bevat membraaneiwitten en  verschillende andere moleculen waaronder ‘glycolipiden’, grote moleculen die de binnen- en buitenkant van de cel verbinden. Zij maken het transport door de celmembraan mogelijk. Ze hebben een controlerende functie die mogelijk is door de selectieve doorlaatbaarheid voor ionen en organische moleculen.

Figuur 1 By derivative work: Dhatfield (talk)Cell_membrane_detailed_diagram_3.svg: *derivative work: Dhatfield (talk)Cell_membrane_detailed_diagram.svg: LadyofHats Mariana Ruiz – Cell_membrane_detailed_diagram_3.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w

Verder zijn celmembranen betrokken bij verschillende celprocessen die te maken hebben met stofwisseling en het immuunsysteem.

De kwaliteit van de celmembraan is essentieel voor een goed functioneren van de cel en dus voor de gezondheid. Een intacte celmembraan is als het ware een batterij. Er is een spanningsverschil tussen de buiten en binnenkant. Net zoals een batterij een potentiaalverschil tussen de min en de pluspool heeft. In de gezonde situatie is het verschil tussen de -70 en -90mV, bij een slechtere gezondheid daalt dit potentiaalverschil soms tot -20mV bij chronische aandoeningen waaronder kanker.

Het transport in en uit de cel wordt door de membraan geregeld.  Dit transport kost veel energie. Bij een beschadigde celmembraan is minder energie voorhanden waardoor het verwijderen van afvalstoffen uit de cel en het binnenlaten van voedingsbouwstenen in de cel minder goed gaat. Dit heeft effect op de gehele gezondheid. Op energieproductie, herstel van beschadigingen, onderhoud van bijvoorbeeld de darmwand, het immuunsysteem, ontgifting, kortom, als de celmembraan minder energie bevat, functioneert ons systeem niet goed en ontstaan klachten.

Toepassingen van het meten van de BIA lichaamssamenstelling

De analyse geeft de verdeling tussen spieren, vet en water aan. Het is belangrijk om dat te weten omdat dit een betrouwbare marker is voor de gezondheid maar bij meerdere analyses ook het verloop tijdens een behandeling, training of dieet aangeeft.

 • Begeleiding bij een ketogeen dieet

Bij een ketogeen dieet worden veel vetten en zo weinig mogelijk koolhydraten gegeten. Men kiest bijvoorbeeld voor een dergelijk dieet om af te vallen of om kanker ‘uit te hongeren’.

Er treedt gewichtsverlies op, maar het is essentieel om te weten welk weefsel je verliest! Je wilt vet verliezen en geen orgaan- of spierweefsel. Cellen gebruiken voor de energieproductie in het algemeen koolhydraten, als deze door het veranderde voedingspatroon niet meer beschikbaar zijn  kunnen cellen als alternatief kiezen tussen eiwitten en vetten.

Het is niet vanzelfsprekend dat cellen vetten kiezen voor de verbranding, regelmatig worden eiwitten gekozen en dan eet je als het ware je spieren en organen op. Het lijkt in instantie geweldig als je kilo’s aan gewicht verliest maar als het vetweefsel blijft en in plaats daarvan organen en spieren ‘verbranden’, wordt je zwakker en ongezonder.

Je kunt dit inzichtelijk maken met een BIA Analyse en de voeding- en levensstijl adviezen aanpassen als daar aanleiding toe is.

 • Begeleiding bij fitness en sport

Veel mensen willen sterker en slanker worden door fitnessen en sporten en ook hier is het zinvol om de resultaten te volgen met een BIA meting. Je krijgt behalve inzicht in de verhouding spieren en vetten ook in de hoeveelheid water in het lichaam en de verdeling tussen water binnen en buiten de cel. Een advies kan zijn om meer water te drinken, maar als gemeten wordt dat erg veel water zich buiten de cellen bevindt is het belangrijk om hiervan de oorzaak te onderzoeken.

 • Begeleiding bij chronische aandoeningen

Bij chronische aandoeningen zoals CVS, long-covid, neurologische aandoeningen als MS en ALS, bij kanker, de ziekte van Lyme en fibromyalgie is het vaak lastig om vast te stellen of een plan van aanpak het gewenste resultaat heeft. Een regelmatige BIA met fasehoek bepaling kan dit eenvoudig  en snel aangeven.

Toepassingen van de fasehoek analyse

De fasehoek wordt uitgerekend op basis van de informatie uit de BIA. De berekening is gebaseerd op de verdeling van water binnen en buiten de cel en de weerstand, dus de kwaliteit van de celmembraan. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat een hogere fasehoekwaarde een betere celwand en betere algemenen gezondheid betekent.

Preventief en anti-aging

Het is interessant om de fase hoek te weten omdat het aangeeft hoe het met de algemene gezondheid is gesteld.  Bij het verstrijken der jaren wordt de fasehoekwaarde kleiner en als deze minder snel kleiner wordt dan verwacht, betekent het dat het natuurlijke verouderingsproces vertraagt. Door onder meer gezonde krachttraining en beweging, een gezond voedingspatroon, de juiste supplementen in de juiste hoeveelheden en door gebruik van het PERTH systeem kan hierop invloed worden uitgeoefend.

Evaluatie

Een kleine fasehoek is een indicator voor verminderde spierkracht en verminderde levenskwaliteit en algemene gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat zwelling, vocht vasthouden en ontsteking leiden tot een lagere fasehoek.

Als bij sporters in het kader van de algemene begeleiding een BIA met fasehoek is gemaakt kun je aan de hand van de fasehoek  een indruk krijgen over de mate van herstel na een blessure of ziekte.

Bij chronische aandoeningen zoals kanker en AIDS is het vaak lastig om snel een positieve of negatieve trend te zien. De fasehoek geeft een indicatie of de behandeling aanslaat.

Wat beïnvloedt de fasehoek negatief

Levensstijl en voeding beïnvloeden de fase hoek.  Onder meer onderstaande factoren hebben een verlagende invloed op de fasehoek:

 1. Blootstelling aan toxines en straling
 2. Eten van bewerkt voedsel
 3. Gebrek aan slaap
 4. Stress (mentaal, fysiek en emotioneel)
 5. Gebrek aan regelmatige beweging
 6. Te veel koffie, alcohol, suiker
 7. Voedingstekorten

Wat beïnvloedt de fasehoek positief

 1. Ontspanning
 2. Gezonde slaap
 3. Gezond, gevarieerd eten, liefst biologisch
 4. Voldoende gezond zuiver water drinken
 5. Dagelijks beweging bijvoorbeeld wandelen of fietsen
 6. Gematigde krachttraining
 7. Aanvulling met basis supplementen (bijvoorbeeld vitamine D, C, A, K, omega 3, selnium, zink, Q10, glutathion, spermidine)
 8. Dagelijkse ondersteuning met het PERTH systeem

De BIA meting met fasehoek maakt deel uit van de CelHerstel Inventarisatie en wordt gebruikt om een PERTH therapietraject te evalueren.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share