053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Gezondheid is energie en informatie

door | mei 3, 2023 | Uncategorized | 0 Reacties

Het huis van gezondheid

  • Als je een huis wilt renoveren heb je bouwvakkers, een bouwtekening en bouwmateriaal nodig.

    huis van gezondheid

     

    huis van gezondheid

    Facebook
  • Voor onderhoud van je ‘huis van gezondheid’ heb je celleninformatie en voedingsbouwstenen nodig.

Cellen zijn onze ‘bouwvakkers’

Onze cellen zijn als het ware de bouwvakkers van ons lichaam. Cellen ontgiften, maken immuuneiwitten en moleculen voor reparaties enzovoort. Om deze taken goed en efficiënt te kunnen uitvoeren hebben ze, net als bouwvakkers, energie nodig. De celenergie heet ATP. Bij een gebrek aan ATP functioneert de cel niet goed, als meerdere cellen gedurende een langere tijd niet goed functioneren ontstaan eerst klachten en daarna ziektes.

Weliswaar maken de cellen hun eigen ATP, maar bij een verstoring van de celstofwisseling vermindert ook de ATP productie. Er ontstaat een spiraal naar beneden met een langzaam verslechterende celstofwisseling en een langzaam verminderende productie van ATP celenergie.

Langzaam maar zeker verergeren de symptomen.

Elektromagnetische informatie is de bouwtekening

Als je een huis wilt bouwen of renoveren heb je een goede bouwtekening nodig en instructies wat moet gebeuren en wanneer. In ons lichaam wordt deze informatie doorgegeven via elektrische en elektromagnetische signalen. Het is opmerkelijk dat hier zo weinig aandacht aan wordt besteed. Veel artsen realiseren zich het bestaan van dit informatiesysteem niet. Ze vragen zich kennelijk niet af hoe de instructies tussen cellen en tussen de onderdelen in cellen wordt overgedragen.

bouwvakkers en bouwtekening

bouwvakkers en bouwtekening

Opmerkelijk, want de meer dan 100.000 biochemische reacties die iedere seconde in de cel plaatsvinden, worden aangestuurd door elektromagnetische en elektrische signalen, deze efficiënte informatie overdracht is essentieel voor onze gezondheid en ons overleven.

 

 

De signaalsterkte wordt mede bepaald door de ATP productie en de elektrische spanning tussen de binnen- en buitenkant van de celwand, het celmembraanpotentiaal. In de gezonde situatie is dit ongeveer 90mV, bij stress en ziektes kan het dalen tot 20mV!  Bij te weinig ATP en een te lage membraanspanning is er te weinig energie voor goede aansturingssignalen en ontstaan vermoeidheid en andere klachten.

Voedingsbouwstenen als bouwmateriaal van ons lichaam.

Voor het bouwen van een huis van goede kwaliteit zijn fitte bouwvakkers, bouwinstructies en bouwmateriaal nodig.
Voor het uitvoeren van alle processen in ons lichaam hebben onze cellen voldoende energie, aansturende signalen en voldoende kwalitatief hoogwaardige voedingsbouwstenen nodig.

Bij gezondheidsproblemen wordt de oplossing vaak gezocht in het vergroten van het aantal voedingsbouwstenen door betere voeding en supplementen, eventueel door aanvulling met infusen.

Vaak heeft dit resultaat, maar ook vaak niet. Net zoals de bouw of renovatie van een huis vertraging kan oplopen bij een tekort aan bijvoorbeeld schroeven of verf, zo kan de gezondheid achteruitgaan bij een tekort aan bijvoorbeeld vitamine D of selenium.
Als het tekort de reden van de gezondheidsachteruitgang is, verdwijnen de klachten na aanvulling van het tekort. Bij te weinig ATP en verstoorde of te zwakke aansturende signalen verdwijnen de klachten niet.

Veel mensen zullen het herkennen, men eet gevarieerd biologisch, gebruikt supplementen, ontgift en toch blijven de klachten.
Waarschijnlijk is er een combinatie van te weinig Energie en Informatie.

Herstel en ondersteuning van Energie en Informatie met Citozeatec

Citozeatec producten ondersteunen de ATP productie en de celinformatiesignalen onafhankelijk van de beperkende invloeden van het verteringsproces in de maag en de darm.
Citozeatecproducten bevatten kant en klare moleculen, enzymsubstraten genaamd, die snel worden opgenomen door cellen en in de cel worden herkend door de celenzymen. Celenzymen zijn anders dan de meer bekende verteringsenzymen zoals bromelaine en pepsine, die voeding helpen afbreken in de darm.
Celenzymen maken de biochemische reacties in de cel mogelijk en sturen celprocessen aan. De functie van celenzymen vermindert door bijvoorbeeld toxische of zware metalenbelasting, bij stress, ouder worden en ontstekingen.

De enzymsubstraten van Citozeatec waarvan Citozym de bekendste is, worden direct opgenomen in de cellen en door celenzymen onmiddellijk herkend.
Alle celprocessen waaronder immuunsysteemreacties, de energieproductie en ontgiftingsprocessen worden ondersteund en hersteld.
Vaak merken mensen het aan meer energie, versnelde wondgenezing en dergelijke.

Meer informatie is hier te lezen.

Informatieherstel en celenergie dankzij PERTH

De Citozeatecproducten zijn bijzondere supplementen, het zijn moleculen, enzymsubstraten, die enzymfuncties en de celenergie productie verbeteren en herstellen.
Het PERTH systeem volgens dr. Werner werkt anders. Het levert lichaamsidentieke aansturingssignalen. Deze hebben een versterkende en herstellende invloed op de celcommunicatie in ons lichaam en stimuleren de ATP productie.

Pulserende Elektromagnetische Resonantie Therapie, PERTH.

Zo op het eerste gezicht lijkt het op alle andere elektromagnetische systemen maar het gaat niet om wat je ziet maar om de eigenschappen van de elektromagnetische signalen, die zijn het verschil.

Over frequenties die ons aansturen.

De indruk bestaat soms dat draadloze signalen niets met onze gezondheid en ons functioneren te maken hebben, toch is die werking bij velen bekend zonder het te realiseren. Iedereen weet bijvoorbeeld dat door zonlicht de productie van vitamine D in ons lichaam wordt gestimuleerd. Maar wat precies in het zonlicht? Zonlicht bestaat uit veel frequenties, van onzichtbare, hele hoge frequenties die schadelijk kunnen zijn, tot onzichtbare lage frequentiestralen die warmte overbrengen.

zonlicht bevat veel frequenties

 

zonlicht bevat veel frequenties

Verschillende lichtfrequenties hebben verschillende effecten op ons. Zo stimuleert een heel specifieke frequentie huidcellen tot het maken van vitamine D. Men heeft meerdere frequenties van ultravioletlicht LED’s getest, 293, 295, 298 en 305nM. Het bleek dat bij 293nM de meeste vitamine D werd geproduceerd.

Frequenties worden ook toegepast voor de stimulering van wondgenezing en weer andere om fractuurgenezing te bevorderen.
Op dezelfde wijze maar met andere frequenties worden processen in ons lichaam aangestuurd, bijvoorbeeld leverfuncties. Net zoals vitamine D productie, wond- en fractuurgenezing door specifieke frequenties worden gestimuleerd, zo worden ook leverfuncties met de passende frequenties gestimuleerd.

Het PERTH systeem bevat 8000+ lichaamseigen frequenties.

Hoe signalen worden overgebracht in ons lichaam

Het overbrengen van signalen is natuurkunde. Om een elektrische stroom ontstaat een elektromagnetisch veld, een elektromagnetisch veld veroorzaakt een elektrische stroom als het op geladen deeltjes stuit.
In het lichaam zijn tal van geladen deeltjes in opgeloste vorm aanwezig, het elektromagnetische veld leidt tot een identiek elektrisch stroompje.
Het gaat zo. In de behandelmat bevinden zich elektrische draden waardoor elektrische stroom gaat, hierdoor wordt een elektromagnetisch veld opgewekt rondom de mat. Als je op de mat gaat liggen, lig je in het elektromagnetische veld met de eigenschappen van de stroom uit de mat. In je lichaam leiden de elektromagnetische signalen tot elektrische stroompjes in je lichaam.
De eigenschappen van de stroom in de mat zijn dezelfde als die van de stroom in het lichaam. Dus, als het een ‘leverstimulerende stroom’ is, wordt deze versterkt en zal herstel van de lever worden verbeterd.
Dat geldt voor alle processen in ons lichaam.

Het bijzondere van het PERTH systeem volgens dr. Werner

Het door dr. Werner ontwikkelde PERTH systeem maakt net als veel andere Magneet Veld Therapie apparaten gebruik van Pulserende ElektroMagnetische Velden, PEMF.
Dit systeem bevat 7440 verschillende frequenties met een lichaamsidentieke pulsvorm. Het gebruikt geen technische pulsvormen zoals een sinus-, zaagtand- of blokpuls.

 

melodie van elektromagnetische informatie

 

 

melodie van elektromagnetische informatie

 

De intensiteit is heel erg laag, ons hart maakt sterkere elektromagnetische velden dan het PERTH systeem.
Bovendien worden de frequenties als bundels, als een verzameling frequenties uitgezonden en niet als losse frequenties. Het wordt als een soort elektromagnetische ‘melodie’ afgespeeld.
Dankzij deze unieke eigenschappen resoneren de lichaamsignalen met die uit het PERTH systeem. Processen worden versterkt en er wordt meer ATP gemaakt.

Samenvattend

Klachten en aandoeningen ontstaan bij een combinatie van verminderde ATP-celenergie, celinformatie signalen en voedingsbouwstenen.
Met Citozeatec enzymsubstraten worden de enzymen in de cellen hersteld en ondersteund hetgeen tot verbeterde celfuncties en verhoogde ATPproductie leidt. Het PERTH systeem versterkt de celinformatie en ATP productie.
Herstel van de ATP productie en de celinformatie signalen hebben zowel preventief als therapeutisch bijzondere waarde.

Meer informatie kunt u lezen op de onderstaande pagina’s:

Over Citozeatec

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share