053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Het EMG PERTH systeem is onvergelijkbaar (3)

door | aug 14, 2023 | Uncategorized | 0 Reacties

GOLFVORMEN

Dr. Werner heeft vanaf eind jaren tachtig continu onderzoek gedaan naar de eigenschappen van elektromagnetische en elektrische signalen in ons lichaam en hoe deze te versterken zijn door elektromagnetische signalen. Hij was wars van dogma’s en paste zijn visie aan zodra zijn nieuw verworven inzicht dat vereiste. De onderstaande tekst heeft hij in 1994 geschreven en legt goed een aantal aspecten uit van elektromagnetische golven. Concurrenten vonden de tekst zo goed dat ze deze hebben gekopieerd en nu nog steeds letterlijk op hun eigen website hebben staan.

Dr. Werner heeft zodra dat technisch mogelijk was de pulsvorm in de EMG PERTH apparaten aangepast. In plaats van de dertig jaar geleden ‘beste’ pulsvorm, de zaagtandvorm, past het PERTH systeem al meer dan tien jaar de natuuridentieke pulsvormen toe. Onderstaand wordt het in de tekst verder toegelicht.

Een golf

Een golf is een turbulentie in de ruimte die energie transporteert van het ene punt naar het andere. Degenen die wat meer natuurkunde of algebra hebben gestudeerd, kennen waarschijnlijk de grafische voorstelling van een sinusgolf. Wiskundig gezien kunnen sinusgolven worden getekend op een coördinatenstelsel dat bestaat uit een X-as en een Y-as. De Y-as beschrijft zowel de positieve als de negatieve waarden.

Een sinus varieert cyclisch aan beide zijden boven en onder de Y-as en is symmetrisch ten opzichte van de X-as.
De meest positieve waarde bevindt zich op de zogenaamde piek. Deze waarde wordt ook wel de amplitudepiek genoemd. Dit is het verste punt van het magnetische signaal vanaf het nulpunt. In de bio-elektrische geneeskunde wordt de amplitudepiek of golfintensiteit gemeten in milliGauss, milliTesla of microTesla.

Een magnetische golf met wisselende polen (bijvoorbeeld zowel positieve als negatieve pieken of cycli) wordt een bipolaire golf genoemd. Magnetische golfvormen kunnen worden gemanipuleerd door de elektrische pulsen te veranderen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van de golf. Dit wordt meestal gedaan door middel van computerbesturing. Als elektrische spanningsveranderingen worden gecombineerd, kunnen hele pulspakketten worden gegenereerd om een gewenst biologisch effect te produceren.

Zaagtandvorm  is effectief in het verschuiven van deeltjes.

De belangrijkste parameters hierbij zijn de zogenaamde stijg- en daaltijden van de golf(en). Volgens Liboff is het therapeutische effect van een elektromagnetische golf sterk afhankelijk van de karakteristiek van hoe snel de respectievelijke stijg- en daaltijd van een golf begint.
De signaalkarakteristiek mag ook niet worden onderschat en is waarschijnlijk de belangrijkste component van een elektromagnetisch signaal. Een abrupte daaltijd vertegenwoordigt een zeer hoge piekstroomwaarde, die verantwoordelijk is voor de ionen verschuiving in het lichaam. Hoe sterker de ionenerschuiving, hoe intenser het biologische effect.

In 1994 was het doel nog om geladen deeltjes te verschuiven, de meest effectieve verschuiving vindt plaats door een hoge piekbelasting zoals deze in het lichaam ontstaat door een zaagtandpuls.

In tegenstelling tot een sinusgolf of een statische magneet genereren de golfvormen die gebruikt worden in een modern magnetisch resonantiestimulatiesysteem (anno 1994) een veel hogere elektromotorische kracht aan het celmembraan, in de cellen en in het lichaamsweefsel.

Samenvattend moet men de grootst mogelijke aandacht besteden aan de golfvorm van een elektromagnetisch veld. Een van de meest effectieve golfvormen is de zogenaamde “zaagtandpuls”. Deze pulsvorm heeft stijg- en daaltijden die veel abrupter zijn dan een conventionele sinusgolf. Klinische behandelaars die al jaren met gepulseerde elektromagnetische velden werken, hebben al een volledig begrip van de belangrijke relatie tussen golfvorm en bio-elektromagnetische interactie met het organisme.

De meest bekende golfvorm is de zogenaamde zaagtand, voor het eerst geïntroduceerd door Bassett in 1974. Dr. Bassett observeerde dat veranderingen in een elektromagnetisch signaal een elektrische spanning induceren binnen behandeld weefsel, het sterkst wanneer het signaal abrupt verandert, d.w.z. precies wanneer het signaal daalt van de hoogste naar de laagste waarde (valtijd). De hier geïnduceerde piëzo-elektrische spanning in het botweefsel versnelde de botgenezing. Als gevolg van het werk van Bassett werd deze golfvorm al in 1979 door de FDA in de VS goedgekeurd voor de behandeling van niet-geünieerde botbreuken en als hulpmiddel bij het vastzetten van de wervelkolom (spondylodese).

Ook EMG PERTH had in 1994 een zaagtandpuls

Moderne magneetveldtherapiesystemen zoals de EMG PERTH-systemen worden geleverd met een applicator voor het hele lichaam die een zaagtandpuls genereert. Deze golfvorm is eigenlijk een mengsel van een aantal harmonische sinusgolven in het lage frequentiebereik. De zaagtandpuls van een dergelijke applicator voor het hele lichaam zou een draaggolffrequentiebereik tussen 0,5 en 15 Hz moeten genereren, omdat dit 100% binnen het zogenaamde “biologische venster” ligt. In tegenstelling tot eenvoudige sinusgolven of extern gedragen statische magneten, verandert de zaagtandpuls constant en produceert zo een continue elektromagnetische inductie in het weefsel, waardoor ionische verplaatsing wordt bevorderd en tegelijkertijd celmoeheid wordt voorkomen. In gewone taal betekent dit dat de cel ontvankelijk blijft (resoneert) en dat de effecten van de elektromagnetische stimulatie lang doorwerken, zelfs na de periode van onmiddellijke toepassing.

Onderzoek toont aan dat de zaagtandgolfvorm de meest effectieve resultaten oplevert bij de toepassing van magnetische resonantiestimulatie. De verhouding tussen snelle stijg- en daaltijd produceert de maximale efficiëntie voor effectieve celstimulatie.

Daarom moet, vooral bij laagfrequente elektromagnetische wellnesstoepassingen zoals die worden uitgevoerd met een state-of-the-art magneetveldtherapiesysteem zoals het EMG-systeem, de golfvorm nog belangrijker worden geacht dan de veldintensiteit waarmee het signaal wordt toegepast.
Uitgever, Saarbrücken, 1994;

Sinds 2012 lichaamsidentieke pulsvormen bij EMG PERTH

Dr. Werner is niet blijven staan bij de inzichten van 1994, hij ontdekte dat de essentie van elektromagnetische signalen in het lichaam niet het verschuiven van ionen was maar het aansturen van processen waaronder natuurlijk ook het ionentransport. Hij  stelde vast dat alle processen in ons lichaam, botopbouw, vertering, wondgenezing, immuunsysteemreacties, doorbloeding, bloeddruk, in feite alles wat ins lichaam gebeurt wordt aangestuurd door frequenties met hun eigen golflengte, intensiteit en pulsvorm. Zodra het technisch mogelijk was is hij afgestapt van de zaagtandpuls en heeft de pulsvormen in het PERTH systeem geïntegreerd  waarmee het lichaam zelf werkt.

EMG PERTH is informatietherapie

Dr. Werner noemt het geoptimaliseerde elektromagnetische velden, hij bedoelt hiermee elektromagnetische velden die aangepast zijn aan de elektromagnetische velden in ons lichaam. Er worden alleen frequenties gebruikt die in ons lichaam een functie hebben, de intensiteit is lichaamsidentiek net als de pulsvorm.

Door het aanbieden van een groot aantal elkaar functioneel ondersteunende frequenties die als een ‘ melodie’ in verschillende tempo’s (levels) kunnen worden afgespeeld ontstaat een uniek grote mate van resonantie die door veel mensen direct wordt ervaren als ze het uitproberen.

Zo kunnen talloze functies van het lichaam zelfs op celniveau worden gestimuleerd met intussen meer dan 8000 frequenties!

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share