053 4750230 perth@pemf-perth.nl

PERTH is een bijzondere vorm van elektromagnetische therapie

GRONDBEGINSELEN VAN DE TOEPASSING VAN MAGNETISCHE VELDEN

“Elektromagnetische energie is de elementaire vorm van energie waarvan al het leven van een organisme afhankelijk is.”

Dr. Werner von Heisenberg, Nobelprijswinnaar voor natuurkunde

Lang voordat er levende wezens waren, was de kosmos al doordrongen van elektromagnetische energievelden. Al het leven heeft zich in en met deze velden ontwikkeld en is ervan afhankelijk. Natuurlijke energievelden beïnvloeden ons lichaam door hun geringe sterkte en hun nauwkeurig bepaalde oscillaties. Tegenwoordig is deze natuurlijke elektromagnetische omgeving echter sterk veranderd door door de mens gemaakte technische velden (stroomvoorziening, radio, mobiele telefoons). Elektrosmog is de algemene term hiervoor.

Eerste octrooi in 1869

Het eerste octrooi voor een apparaat om magnetische velden toe te passen werd al in 1869 verleend. Rond 1890 werd het “apparaat volgens Konrad Müller” in Duitsland al met succes gebruikt voor de behandeling van pijn, reuma, astma, flebitis en jicht. Rond 1925 kwam deze ontwikkeling plotseling tot stilstand, parallel aan de opkomst van de farmaceutische industrie. 80 jaar geleden konden genezende successen veel eleganter en goedkoper worden behaald met injecties en tabletten. Maar die tijden zijn duidelijk al lang voorbij. Dat wordt duidelijk voor iedereen die alleen maar de bijwerkingen van de medicijnen op de bijsluiters leest en kijkt naar de stijgende eigen bijdragen.

In de jaren zestig werd het onderwerp “behandeling met magnetische velden” (MFT) weer opgepakt. Inmiddels is deze behandeling erkend in landen als de VS, Rusland, Japan, Engeland, Italië en Bulgarije. Duitsland is een opmerkelijke uitzondering. Het levert slechts 1% (!) van de internationale literatuur over dit onderwerp.

Na vele jaren van onderzoek, vooral in de ruimtevaart, zijn de voor het leven belangrijke elektromagnetische oscillaties nu bekend en kunnen zij worden nagebootst.
Wij noemen deze nieuwe kwaliteit van magneetveldtoepassing

Pulserende Energie Resonantie THerapie – PERTH.

PERTH is  “toepassing” in de oorspronkelijke Griekse betekenis, het is “zorg” voor onze lichaamscellen, het is hulp voor zelfhulp.

Het principe van geoptimaliseerde magneetveldtherapie

Magneetveldtherapie is therapie waarbij een magneet wordt gebruikt. Geoptimaliseerde magneetveldtherapie maakt gebruik van specifieke lichaamseigen frequenties in lichaamseigen intensiteit.

Als uit frequenties waarvan bekend is dat deze in het lichaam positieve resonanties opwekken, een bundel van vele frequenties wordt samengesteld, als het ware een ‘elektromagnetische melodie met boven- en ondertonen in meerdere octaven’, en deze melodie wordt ‘afgespeeld’ bij een mens, ontstaat in het lichaam een zelfde ’melodie’ van elektrische stroompjes. De lichaamseigen stroompjes van bijvoorbeeld organen worden opgewekt  door het elektromagnetisch veld en er ontstaan oscillerende stroompjes. Deze ondersteunen en herstellen de lichaamseigen signalen en daarmee de orgaanfuncties en eventueel herstel.

De rechter hand regel. De duim geeft de stroomrichting aan en de gebogen vingers de richting van de magneetlijnen

Om zo precies mogelijk de fysiologie van het menselijk lichaam na te bootsen moet de aangeboden PEMF laag in intensiteit zijn.  Het hart bijvoorbeeld, produceert volgens ECG metingen maar 1,2 millivolt.

De daardoor ontstane stroompjes van een miljardste ampère produceren dan een magneetveld van slechts 10 biljoenste Tesla. Een Tesla is de eenheid van magneetveld flux,

Een miljardste is 0,000.000.001, een nul met negen cijfers achter de komma, een biljoenste  heeft 12 cijfers achter de komma. 10 biljoenste Tesla is 10×10-12 Tof 10 pikoTesla.

Het hart-magneetveld is een biljoen maal geringer als dat van het MRI, Magneticfield Resonance Imaging onderzoek. Zelfs in vergelijking met het aardmagnetisch veld is het PERTH systeem een miljoen maal geringer in intensiteit. Alle levende wezens gebruiken signalen in het laag energie gebied. Ter vergelijking: de stroomverzorging van uw woning is op basis van 16 ampère en produceert hoge elektromagnetische velden.

Therapie geschikte magneetvelden  worden ‘soft-magneetvelden’ genoemd, Pulserende Energie Resonantie Therapie, PERTH.

Werken aan de energiebalans

De PERTH behandeling werkt met ruim 8000 frequenties aan het herstellen van de energiebalans. Daar waar een verhoogde energie is, bijvoorbeeld bij managers, bij verzuring en reuma wordt de energie in balans gebracht, bij een energietekort zoals bij infecties en slijtage wordt deze aangevuld.

De lichaamsenergie wordt geharmoniseerd voor links/rechts, boven/onder en Yin/Yang.

Klachten en ziektes ontstaan door een energie dysbalans en uit hun ritme geraakte elektrische schommelingen door een overbelasting van het reguleringssysteem van het lichaam.

Herstel van deze balans kan de zelfherstelmechanismen relatief snel weer op gang brengen. In de Chinese geneeskunde is dit al meer dan 2500 jaar bekend.  De ruimtevaartgeneeskunde heeft dit in 1970 in wetenschappelijke onderzoeken aan 100.000 mensen bevestigt.

Het moderne soft-magnetische veld

Een modern soft-magnetisch therapiesysteem  maakt gebruik van een extreem laag magneetveld dat dankzij de moderne elektrotechniek bliksemsnel kan wisselen. Zo kan een effectieve elektrische en magnetische kracht worden opgewekt die voor het lichaam niet schadelijk is.

Behalve de geringe magnetische veldsterkte kent de PERTH een snelle wisseling van verschillende frequenties en amplituden die vergelijkbaar zijn aan die van cellen, weefsels en organen. Hiermee worden de lichaamseigen elektrische signalen en ritmes geïmiteerd.

PERTH laat lichaamseigen stromen ontstaan, stroompjes die ook door gezonde organen worden geproduceerd.

Net zoals de elektrische signalen bij ziekte en functieverlies van organen veranderen, zo kunnen omgekeerd de door PERTH opgewekte stromen die bij gezonde organen behoren bij regelmatig gebruik na verloop van tijd de verzwakte of zieke organen weer aanzetten tot herstel.

Er worden normale zenuw-, spier-, bot—en kraakbeenstroompjes geïnduceerd in het lichaam die positieve fysiologische effecten zonder bijwerking hebben. De actiepotentiaalstroom van zenuwen bijvoorbeeld, stimuleert genezing.

Spierpijn kan door de geïmiteerde actiepotentialen sneller voorbij zijn dan zonder. PERTH werkt met elektrische informatie.

Wat is PERTH?

Pulserende elektromagnetische velden spelen een beslissende rol in ons lichaam. Enerzijds nemen wij mensen ze op uit de omgeving (bijv. zonlicht), anderzijds produceren we ze voortdurend zelf.
Magneetveldtoepassing maakt gericht gebruik van magnetische velden om het menselijk lichaam positief te beïnvloeden. Om het gewenste effect te bereiken is het afhankelijk van vele factoren, zoals een veldsterkte die gelijk is aan het lichaam – dus het “juiste ritme”.

PERTH is een pulserend geoptimaliseerd elektromagnetische therapie. Het werkt met een intensiteit die vergelijkbaar is aan die van het lichaam, met vele in bundels gecombineerde frequentieprogramma’s en pulsvormen zoals die in het lichaam voorkomen. Alleen zo kunnen lichaamseigen signalen resoneren met de aangeboden signalen.

PERTH – de “Pulsating Energy Resonance THerapy” – is ontwikkeld op basis van de modernste technologie en het resultaat van zorgvuldig onderzoek en ontwikkeling.

PERTH bevordert gezondheid, fitheid en algemeen welzijn zonder bijwerkingen.

Veiligheid van het PERTH systeem

Mensen met een pacemaker, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en mensen met kanker mogen met het PERTH systeem worden behandeld. Sterker, eigenlijk is de behandeling geadviseerd!

Fysiologische effecten van geoptimaliseerde magneetvelden volgens EMG en literatuur

 1. Het hart pompt krachtiger en pompt meer bloed per tijdseenheid
 2. De doorbloeding in alle bloedvaten verbetert, de bloedstroom versnelt
 3. De viscositeit, de ‘ stroperigheid’ van het bloed, wordt genormaliseerd, anti-trombose effect
 4. De ademhaling verdiept, meer zuurstof gaat via de longen in het bloed
 5. De celstofwisseling verbetert, afvalstoffen worden effectiever afgevoerd.
 6. Door ziekte verstoorde celstofwisseling normaliseert.
 7. Er worden meer eiwitten gemaakt, enzymen, DNA, RNA, antilichamen e.d.
 8. Celregeneratie wordt genormaliseerd, bot en kraakbeenweefsel kunnen weer worden opgebouwd.
 9. Regeneratie van zenuwweefsel wordt een halve mm per dag versnelt
 10. De stimulering van het immuunsysteem is bewezen
 11. Insuline wordt versterkt uitgescheiden, de bloedsuikerspiegel kan daardoor lager worden.
 12. Schade door suikerziekte schade kan worden herstelt aan de ogen, zenuw kriebelen, nierproblemen
 13. De lysozoom activiteit verdubbeld
 14. Prostaglandine en collageen worden meer aangemaakt
 15. De medicijnwerking kan versterken waardoor minder medicijnen nodig zijn
 16. Allergische huidreacties verminderen

Indicaties van PERTH

Volgens het EMS Berlijn en vakliteratuur  is PERTH zinvol bij:

 • Alle chronische bindweefselaandoeningen
 • Alle bot- en gewrichtsproblematiek
 • Reuma
 • Osteoporose
 • Artritis
 • Artrose
 • Rugproblemen
  • Uitstralende pijn
  • Hernia
  • Chronische pijn
 • Doorbloedingsproblemen
  • Hersenbloeding
  • Hartinfarct
  • Onderbeen zweren, ulcus cruris
  • Aderontsteking
  • Aambeien
  • Decubitis
  • Raynaud
 • Allergische aandoeningen
  • Astma
  • Neurodermitis
  • Bijholte ontsteking
 • Suikerziekte
  • Ter vermindering van insulinegebruik
  • Voorkomen of behandelen van oogproblemen en neuropathie
 • Hoge bloeddruk, lage bloeddruk
 • Migraine
 • Tinnitus
 • Maculadegeneratie
 • Virusinfecties
 • Potentieproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Verbrandingen
 • Sportblessures
 • Multiple sclerose
 • Parkinson
 • Amyotrofe Lateraalsclerose, ALS

Uit het EMS Journal 2006.

Werner von Heisenberg

Werner von Heisenberg, Quantumfysicus

Na vele jaren van onderzoek, vooral in de ruimtevaart, zijn de voor het leven belangrijke elektromagnetische oscillaties bekend en kunnen worden nagebootst.

Wij noemen deze nieuwe kwaliteit van magneetveldtoepassing

Pulserende Energie Resonantie THerapie – PERTH.

PERTH laat lichaamseigen stromen ontstaan,

stroompjes die ook door gezonde organen worden geproduceerd.

PERTH – de “Pulsating Energy Resonance THerapy”

is ontwikkeld op basis van de modernste technologie en het resultaat van zorgvuldig onderzoek en ontwikkeling.

PERTH is een pulserende geoptimaliseerde elektromagnetische therapie.

Het werkt met een intensiteit die vergelijkbaar is aan die van het lichaam, met vele in bundels gecombineerde frequentieprogramma’s en pulsvormen zoals die in het lichaam voorkomen.

Alleen zo kunnen lichaamseigen signalen resoneren met de aangeboden signalen en aansturende signalen van het lichaam ondersteunen en herstellen.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share