053 4750230 perth@pemf-perth.nl

PEMF en de verschillen met statische magneetveldtherapie

door | mrt 9, 2024 | Uncategorized | 0 Reacties

Waarom PEMF effectiever is dan statische  magnetische matten

Vaak wordt gevraagd wat het verschil is tussen een statische magneetveldmat en een PEMF- PERTH systeem.

De vraag wordt eigenlijk al beantwoord door Nikola Tesla die zei:

Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en trilling.

In het universum, in de natuur en in alle planten, dieren en mensen worden processen aangestuurd door pulserende elektrische stroompjes en magneetvelden. Zelfs het aardmagnetisch veld  pulseert.

Albert Einstein zei: Alles in het leven is trilling.

Onderstaand een nadere toelichting.

De verschillen tussen PEMF-PERTH en statische magneetvelden

PEMF staat voor Pulsating ElectroMagnetic Field, pulserende elektromagnetische velden. Zoals de naam aangeeft pulseren de magneetvelden van statische magneetvelden niet. PEMF is een voortdurend veranderend magnetisch veld bestaand uit wisselende zeer precieze frequenties en intensiteiten. Het PERTH systeem is een bijzondere vorm  van PEMF met een elektromagnetisch signaal dat op alle aspecten lichaamsidentiek is.

Eigenschappen en doelstellingen van een PEMF PERTH systeem

In ons lichaam worden talloze pulserende elektrisch stroompjes gemaakt en die elektrische stroompjes maken weer elektromagnetische velden (wet van Farady). Dit hele netwerk van pulserende stroompjes en magneetvelden met een ultra lage intensiteit bestaand uit veel verschillende frequenties, vormt de basis van onze gezondheid. Ik ben in een aantal artikelen ingegaan op de verschillende eigenschappen van het PEMF PERTH systeem en verwijs daar graag naar. De links vindt u onder aan het artikel.

Bryant A. Meyers noemt in zijn boek PEMF, The 5th Element of Health, de volgende werkingen van een goed PEMF Systeem:

  • PEMF verhoogt ATP Productie in de mitochondriën

Mitochondriën zijn celonderdeeltjes, celorganellen. Ze zijn onder meer essentieel voor de energieproductie in de vorm van de ATP molecuul. Adenosine Tri Phosphat. ATP is de ‘celbenzine’.

  • PEMF laadt je TransMembraan Potentiaal, TMP op

Onze cellen hebben een celwand, een celmembraan, die uit twee lagen bestaat. De elektrische spanning tussen de buiten en binnenkant zijn verschillend, dat wordt een ‘transmembraanpotentiaal, TMP’ genoemd, een potentiaalverschil tussen de binnen- en buitenkant.

Volgens Nobelprijswinnaar Dr. Otto Warburg handhaven cellen een spanning over hun membraan, net zoals de spanning van een batterij. Hij ontdekte dat gezonde cellen een meetbaar voltage verschil hebben van 70- 100 millivolt, waarbij de hartcellen de hoogste spanning hebben (tot 90-100 millivolt).  PEMF helpt dit spanningsverschil te handhaven en te herstellen.

  • PEMF verbetert de natrium-kaliumpomp

Het eerder beschreven spanningsverschil over de celmembraan ontstaat en blijft in stand door het ‘pompen’ van natriumionen de cel uit en kaliumionen de cel in. Dit mechanisme kost veel energie in de vorm van ATP. De natrium-kaliumpomp is mede verantwoordelijk voor het binnenlaten van voedingsstoffen en het verwijderen van toxines en afvalstoffen uit de cel.

  • PEMF verhoogt de cel pH en alkaliseert het lichaam en de cellen

Ons bloed heeft een licht basische waarde die mag variëren tussen 7,35 en 7,45pH. Er zijn meerdere systemen in ons lichaam die deze smalle grenzen controleren. Dr. Otto Warburg beschreef dat cellen met een lage pH een grotere kans hebben ziek te worden en te veranderen in tumorcellen. De lage zuurgraad hing volgens hem  samen met een lage celspanning, soms zelfs maar -20mV in plaats van meer dan-70mV. De verklaring is dat voltage en zuurgraad aan elkaar gerelateerd zijn.  Een basisch milieu heeft een elektronenoverschot. Een zure omgeving heeft een elektronentekort.

Je meet eigenlijk het aantal vrije elektronen als je de pH meet. Het verhogen van het celvoltage is volgens dr. Warburg hetzelfde als het verhogen van de pH.

  • PEMF verbetert de zuurstofopname en stofwisseling in cellen

De verbetering van de zuurstofopname is het gevolg van enkele andere effecten. De bloedvaten verwijden zich, het bloed wordt ‘vloeibaarder’, de longblaasjes openen zich meer. De verdeling van zuurstofrijk bloed verbetert waardoor de stofwisselingsprocessen  die zuurstof nodig hebben zoals energieproductie, worden verbeterd.

  • Verlaagt de viscositeit van het bloed en verbetert doorbloeding en microcirculatie

Rode bloedcellen behoren los van elkaar in het bloed te ‘zweven’. Ze kleven in de gezonde situatie niet aan elkaar omdat ze elkaar afstoten door de positieve magnetische lading aan de buitenkant. Bij het verlagen van celspanning en vrije elektronen in het lichaam, vermindert deze spanning waardoor de afstotingskracht kan verdwijnen en er ‘geldrolletjes’ ontstaan. In de donkerveldmicroscopie is dat goed te zien. Het lijken opgestapelde muntstukken. De oppervlakte om zuurstof te vervoeren is dan sterk verminderd. Rode bloedcellen kunnen qua omvang nauwelijks door de kleins en bovendien kunnen ze minder goed door de kleinste haarvaatjes waardoor doorbloedingsproblemen optreden.

PEMF helpt de gezonde celspanning te herstellen waardoor de geldrollen verdwijnen, de rode bloedcellen zweven weer los van elkaar, het bloed wordt als het ware ‘dunner, vloeibaarder’. Het zuurstoftransport en de doorbloeding verbeteren hierdoor.

Als 'geldrollen' op elkaar geplakte rode bloedcellen

Rode bloedcellen drijven vrij met de bloedstroom mee

  • PEMF creëert een gezond niveau van elektroporatie

Elektroporatie betekent de celwand poreus maken, meer gaatjes waardoor voedingsstoffen eenvoudiger in de cel kunnen komen en afvalstoffen verwijderd kunnen worden. In zijn boek beschrijft Meyers het als het openzetten van alle deuren en ramen van een huis. Het kan lekker doortochten, alle stof verdwijnt en verse zuurstof komt het huis binnen.

PEMF kan helpen de gezonde doorlaatbaarheid van de celwand te herstellen.

Eigenschappen en nadelen van statische magneetveldtherapie

Statische magnetische therapie maakt gebruik van statische magneten met een vaste intensiteit zonder frequentie of golfvorm.  Er zijn talloze producten voor statische magneetveldtherapie op de markt waaronder armbanden, inlegzolen, matten en zo’n beetje elk type brace dat je maar kunt bedenken. Met de lymfe- en bloedstroom drijven cellen en geladen deeltjes door het statische magneetveld en krijgen wat energie. Zo is er, zeker in eerste instantie, een positief effect op bijvoorbeeld pijn en doorbloeding. De effecten zijn minder sterk en vaak tijdelijk vanwege onderstaande redenen.

Nadelen van statische magneetveldtherapie:

  1. Gewenning

De cellen krijgen continu hetzelfde magnetische signaal, er is geen variatie in intensiteit, frequentie of pulsvorm waardoor ze na enige tijd wennen aan de magneetveld impuls. Net zoals je bij lichamelijke training de trainingsvormen regelmatig moet veranderen om gewenning te voorkomen, zo moet gewenning aan magneetvelden worden voorkomen door variatie van de eigenschappen van het magneetveld.

  1. Elektrische stroompjes worden niet opgewekt

Een veranderend magneetveld wekt een stroom op (wet van Faraday). Een statisch magneetveld kan geen stroom opwekken. PEMF voegt energie toe aan de cellen door het in beweging brengen van geladen deeltjes dankzij de voortdurende pulsering. Zo ontstaan zwakke elektrische stroompjes en komt meer energie in cellen voor onder meer herstel- en transportprocessen zoals de natrium-kaliumpomp waardoor het celvoltage kan herstellen en op peil blijft. Statische magneetvelden hebben niet die effecten.

Het PERTH systeem heeft daarbij het voordeel boven andere PEMF systemen dat het niet enkele frequenties gebruikt maar bundels van duizenden frequenties. Ze worden afgespeeld als een dynamisch muziekstuk. Naast de gebruikelijke PEMF effecten is dit een belangrijke toegevoegde waarde. Dit blijkt onder andere uit bijzondere ervaringen waarvan enkele In het boekje ‘Een nieuw perspectief op herstel & gezondheid’ worden beschreven.

Het PERTH frequentiespectrum is niet beperkt tot 0-30Hz zoals veel PEMF systemen, maar gaat van 0,5 tot 38000 Hz.

  1. Onnatuurlijk hoge intensiteit

De werking van statische magneetvelden is vaak gebaseerd op een onnatuurlijk hoge intensiteit.  Cellen kunnen hierdoor ‘vermoeid’ raken en na verloop van tijd kan de invloed zelfs ongezond worden.

Samenvattend de verschillen tussen PEMF en statische magneetvelden

Een PEMF systeem wekt door de veranderende magneetimpulsen elektrische stroompjes op in het lichaam, er wordt energie toegevoegd. Door de wisseling van eigenschappen van het pulserende veld in snelheid, frequenties en pulsvorm treedt geen gewenning op. De cellen en celsignalen kunnen resoneren bij de juiste frequenties en intensiteit. Het PERTH heeft bovendien een uitgebreid frequentiespectrum waardoor informatie wordt doorgegeven.

Bij een statisch magneetveld is de werking die minder sterk, er wordt geen energie in de vorm van opgewekte elektrische stroompjes toegevoegd en na enige tijd treedt gewenning op. Een statisch magnetisch veld kan niet resoneren en omdat er maar één frequenties wordt geen informatie overgedragen. Verder is de intensiteit vaak onnatuurlijk hoog hetgeen bij langere blootstelling negatieve effecten kan hebben.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share