053 4750230 perth@pemf-perth.nl

PEMF PERTH is informatietherapie

door | nov 4, 2023 | Uncategorized | 0 Reacties

Over de werking van magnetische velden (MF)

Dit artikel is een vertaling van een Duitstalige nieuwsbrief in 2015 geschreven door Dr. Med. R. Werner voor het Instituut voor Energie-Medische Systemen e.V. – EMS Berlijn.

Uitleg  over Magneettherapie, magneetveldtherapie (MFT), magneto-resonantietherapie (MRT) en pulserende energieresonantietherapie(PERTH), een bijzondere vorm van pulserende elektromagnetische therapie (PEMF).

Elektriciteit en magnetisme

 

Elektrische ladingen

Als je elektrische ladingen verdeelt in positieve en negatieve, ontstaat een elektrisch veld. Als je daarentegen een lading een snelheid geeft, is dit een elektrische stroom. Rondom deze stroom ontstaat altijd een elektromagnetisch veld.

Het maakt geen verschil of deze ladingen bewegen als elektronen in een koperdraad of als ionen in een zoutoplossing. Elektrisch geleidende zoutoplossingen worden elektrolyten genoemd, we weten dat elk levend weefsel een elektrolyt is.

Een magnetisch veld oefent een kracht uit op alle geladen deeltjes, de zogenaamde Lorentz-kracht. Deze kracht buigt verschillend geladen ionen af in tegengestelde richting. Hierdoor worden ladingen gescheiden en deze ladingsafscheiding kan worden gemeten. Dit wordt Hall-spanning genoemd.

Het effect van statische magneten

Een statisch magnetisch veld heeft een lading scheidend effect, zoals in de bloedvaten. Als het veld sterk genoeg is, worden de ionen zelfs met “brute kracht” door de vaat- en celwanden geperst. Dit resulteert vaak in een opmerkelijk fysiologisch effect. Zwellingen kunnen afnemen en pijn kan verbeteren.

Maar statische magneten hebben extreem hoge veldsterktes nodig voor het bovengenoemde effect . Ze zijn 6.000 tot 20.000 keer (!) het magnetische veld van de aarde en ver boven de goedgekeurde Duitse limiet voor magnetische velden.

Een gerichte reactie op het organisme en zijn systemen is natuurlijk niet mogelijk, dat hoeft waarschijnlijk niet speciaal vermeld te worden.

Het gebruik van zulke sterke magneten kan gevaarlijk zijn. In het beste geval leiden ze na een bepaalde gebruiksperiode tot gewenning van het lichaam en dus tot ineffectiviteit; in het slechtste geval kunnen hoge veldsterktes van 1 Tesla en hoger een schadelijk effect hebben en celkernen vernietigen (Winterfeld, Becker, Warnke).

Overigens zijn de Russen de enigen die de effecten van statische en pulserende magnetische velden op mensen hebben bestudeerd en vergeleken. Hun resultaten tonen aan dat pulserende MF een veel beter effect hebben.

Het pulserende elektromagnetische veld, PEMF

Elk veranderend magnetisch veld induceert een wisselspanning en wervelstromen in een elektrolyt, dus ook in ons lichaam. Het niveau van spanningen en stromen hangt af van:

  1. de sterkte van het magnetische veld
  2. van de elektrolytmassa die de MF doordringt.
  3. de snelheid waarmee MF verandert.

Daarom is een snel veranderend MF effectiever dan een sinusoïde van dezelfde sterkte, omdat de sinuscurve veel te langzaam stijgt en daalt. We kunnen dus veel grotere wisselspanningen en -stromen opwekken met lage velden als de MF-curve snel verandert. Dat is wat we willen en dat is wat moderne elektronica mogelijk maakt.

Magneetveldtherapie (MFT)

MFT is al meer dan 100 jaar zeer succesvol en heeft goede effecten op bot- en gewrichtsaandoeningen. Het werkt  met enkelvoudige frequenties tussen 1 en 20 Hz, helaas reageert het ook met 50 Hz. De curven zijn sinusvormig of trapeziumvormig. Deze MFT-apparaten moeten 100 millitesla (mT) gebruiken om te kunnen werken. 100 mT komt overeen met 2000 keer het magnetisch veld van de aarde en overschrijdt de Duitse limiet voor MF met een factor 100 (!).

Zulke MF’s zijn duidelijk te sterk en het gebruik ervan is aantoonbaar niet vrij van bijwerkingen. Hun werkingsmechanisme wordt voornamelijk bepaald door de Lorentzkracht (Ludwig).

De individuele frequenties van de MFT kunnen bovendien alleen individuele lichaamssystemen aanspreken. Maar ons lichaam is een complex systeem en heeft veel frequenties nodig om een optimaal effect te bereiken. Dit soort apparaten is duidelijk verouderd sinds 1991. Hoewel ze nog steeds worden aangeboden in prachtige glanzende brochures, is de glans er wel af.

Magneto-resonantietherapie – MRT

Magneto-resonantie vertegenwoordigt een volledig nieuwe generatie MFT. MRT wordt aanbevolen voor een veilige thuisbehandeling met lage sterktes. Het wordt gekenmerkt door veldsterktes tussen 10 en 40 microtesla (µT) (aardmagnetisch veld: 50 µT). Het magnetische veld verandert sneller bij MRT dan bij MFT en bereikt zo de noodzakelijke elektromotorische kracht.

Het effect van magneto-resonantie is gebaseerd op de wetten van inductie (Ludwig). De spanningsveranderingen doen alle ionen oscilleren. Dit heeft onder andere een effect op vaat- en celmembranen. Hun ladingen veranderen snel en maken zo een stroom van ionen mogelijk die nodig is voor metabolisme en regeneratie. De processen op de membranen verbeteren bijvoorbeeld de bloedcirculatie en stimuleren de ademhaling. Deze processen zijn verantwoordelijk voor veel uitstekende therapeutische effecten van magneto-resonantie.

Toch moeten pacemakers, epilepsie en hoge koorts worden genoemd als contra-indicaties voor behandeling met MRT, omdat geen lichaamsidentieke spanning wordt opgewekt, zoals wel wordt gezegd. Dat een hogere spanning wordt opgewekt blijkt uit de ECG’s die zijn gemaakt. Ze wekken spanningen op die ver boven de R-golf van het hart liggen. Bovendien heb ik (dr. Werner) een aanpassing van het lichaam aan magnetische velden van deze sterkte waargenomen.

Pulserende EnergieResonantieTHerapie (PERTH)

PERTH daarentegen gebruikt elektromagnetische veldsterktes in het pico- en nanotesla-bereik tot op één microtesla,1 miljoenste!  De velden veranderen bliksemsnel.

De PERTH gebruikt alle frequenties waarvan onderzoek weet dat ze heilzaam of zelfs noodzakelijk zijn voor levende organismen. Deze frequenties worden en bloc in verschillende bundels aan het lichaam aangeboden. Zo wordt er als het ware een “elektromagnetische melodie” in het organisme gespeeld, die zeer lage frequenties gebruikt en benut, maar ook harmonischen tot in het kilo-Hertz bereik.

Nu weten we, vooral door onderzoek in de ruimtevaartgeneeskunde, dat de hoeveelheid energie die op het lichaam inwerkt niet noodzakelijk de beslissende factor is voor een effect op het lichaam (Grünner, Käs, Ludwig, Sagrjadski, Warnke).

Doorslaggevend voor een optimaal effect van PERTH is vooral de informatie die wordt geleverd aan het zelfsturende systeem “organisme”. Informatie is een nauwkeurig gedefinieerde trilling per tijdseenheid en amplitude en de optimale amplitude, de intensiteit, ligt in het picotesla-bereik.

Zo kunnen minimaal intensieve magnetische velden effecten bereiken door informatieoverdracht. Natuurkundigen betwijfelen dit som maar volgens berekeningen van sommige natuurkundigen zou de hommel ook niet kunnen vliegen. 

Met PERTH wordt de toename van de bloedcirculatie door informatie zodanig geoptimaliseerd dat dit effect bij 99,8% van de behandelden optreedt en duidelijk merkbaar is. Ook op het gebied van het zenuwstelsel kan een goed effect worden bereikt.

Er wordt niet alleen succes geboekt bij kraakbeenreconstructie, maar ook bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zoals de ziekte van Parkinson, Alzheimer, ALS, MS, en het Guillain-Barré-syndroom.

Door de extreem lage veldsterkte gelden voor PERTH de contra-indicaties die voor de meeste MRT gegeven worden niet.

PERTH is informatietherapie door middel van minimale energie en daarom kwalitatief superieur aan MRT.

PERTH wordt wereldwijd steeds meer gebruikt door artsen, psychologen, coaches, behandelaars en dierenartsen in de praktijk en door particuliere gebruikers als reguliere thuisbehandeling.

Literatuur:

Plattner/Werner, ENERGY – Source of Life and Measure of Health, fax order: 030/98639933; Becker, RO, The Spark of Life; Grünner, O, Electromagnetic Field and Psychobiological Information,; Käs, G, in: Mayer-Tasch, Strom des Lebens – Strom des Todes.Fischer alternativ, Frankfurt/M. 1995; Ludwig, W, Informative Medicine; Sagrjadski, Russ. Space Technology for Prophylactic Medicine; Warnke, U, The Application of Pulsating MF in Medicine; Winterberg, F, Can Strong Magnetic Fields Influence the Growth of Cancer Cells?

Copyright Dr. med. R. Werner, EMS Berlijn

Download originele artikel

Geschreven door dr. Med. R. Werner

Download Nederlandse vertaling

Geschreven door dr. Med. Werner, vertaald door Rinno Heidstra

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share