053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Gezondheid wordt bepaald door de regulatie van celprocessen 

PERTH stimuleert de cel-energieproductie en werkt aan herstel van de cel-informatie.  Net zo als mensen zich in het verkeer moeten houden aan regels zoals rechts rijden en stoppen voor een rood licht zo zijn er ook regels voor onze cellen. 

Als we door rood rijden is de kans op een ongeluk groot en net zo is de kans op problemen groot als cellen zich niet aan regels houden. We merken dat aan vermoeidheid, pijn, slaapstoornissen en nog veel meer. 

De cel regels bestaan uit elektrische en elektromagnetische signalen, deze bepalen alle processen in cellen en daarmee hun gedrag.  

Naast de informatie die voortdurend wordt doorgegeven is voldoende energie nodig. Als in het verkeer een auto zonder benzine is blijft hij stilstaan, het licht kan op groen zijn, maar toch blijft hij stilstaan. Zo vinden in cellen niet de juiste acties plaats bij een celenergietekort. In de cel heet de energie ATP. 

Dankzij de unieke eigenschappen van het PERTH systeem worden energieproductie en informatievoorziening gestimuleerd, de normale gezonde celprocessen vinden dan weer plaats waardoor gezondheid wordt bevorderd.