053 4750230 perth@pemf-perth.nl

PERTH en doorbloeding

door | mei 18, 2024 | Uncategorized | 0 Reacties

Betere bloedcirculatie door de PERTH

arts, wetenschapper en visionair dr. med. Werner

arts, wetenschapper

De arts dr. Werner heeft achtergronden, onderzoeken en persoonlijke ervaringen in zijn boek Gesundheit durch EnerieRegulation mit Magnetfeldern beschreven. De hoofdstukken worden afzonderlijk vertaald en gepubliceerd op de PEMF-PERTH.NL website. Dit ervaringsbericht staat op pagina 56.

Disclaimer: Dr. Werner beschrijft zijn ervaringen nadrukkelijk als persoonlijke ervaringen. Het is informatie die geen enkele belofte of garantie geeft aan mensen die het PERTH system gebruiken. Het is informatief bedoeld en niet als medisch advies of in plaats van een bezoek aan een reguliere arts. Ook is het niet bedoeld om een medische behandeling te onderbreken.

In 1909 schreef Dr. Martin in het “Zeitschrift für Physikalische Therapie” nr. 12 dat “arteriële hyperemie” primair verantwoordelijk was voor de vele therapeutische effecten van magneetveldtherapie. Arteriële hyperemie (hyper = over, boven; haima = bloed) betekent: er stroomt meer bloed in de slagaders. De ervaring dat MFT de bloedcirculatie verbetert, werd door sommige artsen al tussen 1890 en 1925 opgedaan.

voor PERTH

voor PERTH

na vijf minuten PERTH

na vijf minuten PERTH

na tien minuten PERTH

na tien minuten PERTH

Figuur 20: De verbetering van de bloedcirculatie wordt hier aangetoond met behulp van een infrarood camera. De testpersoon ligt met ontbloot bovenlichaam in een kamer van 18°C. Zijn huidtemperatuur is 35°C. Na 5 minuten PERTH met een veldsterkte van 0,3 microtesla is de huidtemperatuur 36°C, en na 10 minuten 37,2°C. Als gevolg van de verbeterde bloedstroom stroomde het warmere bloed dat van binnenuit kwam,  sterker door de huid en warmde deze evenveel op als binnenin het lichaam (infraroodfoto’s van mevrouw Hegner, Zürich 20.02.1999).

De verwarming van de huid, die figuur 20 laat zien, berust niet op een thermisch effect van het magnetisch veld zoals wij dat kennen van de magnetron. De veldsterkte van de PERTH van 0,3 microtesla is daarvoor veel te laag. De bevordering van de bloedcirculatie is gebaseerd op de imitatie van elektrische processen over de celmembranen met bliksemsnelle polarisatieveranderingen in de buurt van de drukreceptoren van de slagaders. Belangrijke drukreceptoren bevinden zich in onze twee halsslagaders, in de zogenaamde sinus carotis (zie hierboven p. 23/24, afbeelding 9; Plattner/Werner, Warnke). Ze dienen om onze bloeddruk te regelen.

Figuur 21: Aangezien een arts zich bij een dergelijke, hem onverklaarbaar lijkende reactie meestal beroept op het placebo-effect, volgens het motto: "De mens weet dat hij in het magnetische veld ligt, daarom krijgt hij rode oren van pure schrik!", hebben wij verschillende paarden, kamelen en honden behandeld met de PERTH. Hier werd een paard behandeld met de applicator pad liggend op de rug van het paard. De gebruikte veldsterkte was ongeveer 0,2 microtesla.

Figuur 21: Aangezien een arts zich bij een dergelijke, hem onverklaarbaar lijkende reactie meestal beroept op het placebo-effect, volgens het motto: “De mens weet dat hij in het magnetische veld ligt, daarom krijgt hij rode oren van pure schrik!”, hebben wij verschillende paarden, kamelen en honden behandeld met de PERTH. Hier werd een paard behandeld met de applicator pad liggend op de rug van het paard. De gebruikte veldsterkte was ongeveer 0,2 microtesla. De lichamen van alle behandelde dieren, zoals het paard hier, lichtten helder op in de warmtebeeldcamera na 10 minuten PERTH. Dit bewijst een verbetering van de bloedcirculatie tot aan de hoeven. Een placebo-effect door de PERTH kon derhalve worden uitgesloten (de foto’s werden genomen door mevrouw Hegner, Zürich).

Figuur 22: Laag energetische bloedcellen klonteren snel samen en vormen gelrolletjes. Deze samengeklonterde cellen kunnen niet door de zeer nauwe haarvaten stromen en er ontstaat stuwing. Er ontstaat een verstoring van de bloedstroom in de arteriolen. De PERTH daarentegen laadt alle bloedcellen energetisch op, waarna ze elkaar afstoten vanwege de sterkere positieve ladingen. Na 10 minuten PERTH zijn de geldrollen al opgelost, na 20 minuten PERTH zijn de rode bloedcellen mooi rond en glad en bieden ze weinig wrijvingsweerstand op hun oppervlak. Dit bevordert ook de doorbloeding (onderzoek en voorbereiding door de heer HP Michael Münch met de EMG 1 met 0,3 μT).

Figuur 22: Laag energetische bloedcellen klonteren snel samen en vormen gelrolletjes. Deze samengeklonterde cellen kunnen niet door de zeer nauwe haarvaten stromen en er ontstaat stuwing. Er ontstaat een verstoring van de bloedstroom in de arteriolen. De PERTH daarentegen laadt alle bloedcellen energetisch op, waarna ze elkaar afstoten vanwege de sterkere positieve ladingen. Na 10 minuten PERTH zijn de geldrollen al opgelost, na 20 minuten PERTH zijn de rode bloedcellen mooi rond en glad en bieden ze weinig wrijvingsweerstand op hun oppervlak. Dit bevordert ook de doorbloeding (onderzoek en voorbereiding door de heer HP Michael Münch met de EMG 1 met 0,3 μT).

Waarom is een goede doorbloeding zo belangrijk?

  1. Het bloed is transportmiddel nummer één. Het vervoert zuurstof, voedingsstoffen, vitaminen, hormonen, eiwitten, “bouwstoffen” en vocht naar de cellen (voeding) en voert stofwisselingsproducten en kooldioxide af (afvoer van afvalstoffen).
  2. Het bloed is de belangrijkste drager van het immuunsysteem. Het immuunsysteem is verkenning, opsporingsdienst, strafdossier, politie, leger en gevangenis in één. Het beschermt het organisme tegen zijn vijanden, maar alleen als het sterk en energiek is.
  3. Het bloed sluit de poreuze vaatwanden voortdurend af met behulp van de bloedplaatjes (trombocyten) en zorgt voor wondsluiting.
  4. Het bloed verdeelt en regelt de warmte in het lichaam.

Als iemand zichzelf dagelijks behandelt met een PERTH, waardoor zijn doorbloeding wordt gestimuleerd, is dit een zeer mooie profylaxe voor alle ziekten waarvan de oorzaak ligt in verstoringen van de bloedsomloop.   Als iemands huid meerdere keren per dag beter doorbloed wordt, kan men verwachten dat de huid langzamer veroudert!

Daarom adviseer ik een PERTH voor profylaxe aan iedereen die waarde hecht aan een gladde huid en een goede hartactiviteit tot op hoge leeftijd.

Literatuur: Bajchev, Borodinov, Coudenhove, Degen, Dovganiuk, Gilinskaya, Goliakov, Grantet, Halmos, Heimovici, Horvath, Ieran, Kelinskeia, Khamaganova, Kirillov, Lau, Ludwig, Markov, Martin, Mayer-Tasch, Mitbreit, Pasynkov, Petrossi, Plattner/Werner, Smirnova, Stemme, Stiller, Sorokina, Thuile, Tiuriaeva, Toroptsev, Vainshtein, Vassilenko, Warnke, Werner, Zjoekov, Zyganov.

De partiële zuurstofdruk (pO2) van de weefsels wordt verhoogd.

Het feit dat magnetische veldtherapie de zuurstofsaturatie verhoogt is beschreven door Martin (D) in 1909, Lau (USA) in 1982 en Warnke (D) in 1991. Ik kon ook een verhoging van de pO2 aantonen door PERTH (veldsterkte 0,3 μT) met een meetsysteem volgens Prof. v. Ardenne bij 61 patiënten.

De toename van zuurstof in het bloed en de weefsels heeft drie belangrijke oorzaken: 

  1. PERTH dwingt tot een iets diepere ademhaling omdat het ademhalingscentrum in de medulla oblongata in de hersenen wordt geprikkeld. Sommige mensen voelen daarom een licht geforceerde ademhaling tijdens PERTH, en hebben soms het gevoel alsof er een steen op hun borst ligt. Polarisatie en repolarisatie in het gebied van de 4e hersenkamer dicht bij het ademhalingscentrum spelen hier een belangrijke rol (zie 23/24, foto 9).

PERTH en zuurstofsaturatie

Figuur 23: Na slechts 5 minuten PERTH stijgt de hoeveelheid zuurstof in de weefsels met ongeveer 20 mm Hg (millimeter kwik)! Dit verhoogde zuurstofgehalte kan tot 4 uur na een PERTH betrouwbaar worden gedetecteerd. (Meetsysteem volgens von Ardenne).

 2. De diffusie van zuurstof uit de longblaasjes naar de haarvaten van de longvaten steeg met een kleine waarde tijdens PERTH (Toroptsev, Warnke). Het is het gevolg van een zwellingsvermindering van de alveolaire cellen (cellen van de longblaasjes) .

  1. De zuurstof wordt sneller gekoppeld aan de hemoglobine van de rode bloedcellen (Stemme). (haima = bloed; globus = bol; hemoglobine bevindt zich in de rode bloedcellen en bindt de zuurstof tijdens het transport van de longen naar de cel).

Figuur 24: Het Australische systeem "Caloriefit" registreert de diepte van de ademhaling vóór een PERTH en erna. Je kunt duidelijk zien hoe de ademhaling dieper is na de PERTH. Ulrich Warnke heeft dit jaren geleden beschreven en ook geïllustreerd met een ander meetsysteem. (Ademhalingsdiepte = rode curve). De onderste lijn in de grafiek geeft de ademhalingsdiepte aan. Onder, na PERTH, is deze duidelijk dieper.

Figuur 24: Het Australische systeem “Caloriefit” registreert de diepte van de ademhaling vóór een PERTH en erna. Je kunt duidelijk zien hoe de ademhaling dieper is na de PERTH. Ulrich Warnke heeft dit jaren geleden beschreven en ook geïllustreerd met een ander meetsysteem. (Ademhalingsdiepte = rode curve). De onderste lijn in de grafiek geeft de ademhalingsdiepte aan. Onder, na PERTH, is deze duidelijk dieper.

Zuurstof is het nummer 1 voedsel. Een hersencel sterft al na 10 minuten zuurstoftekort, een hartspiercel heeft slechts 5 minuten langer nodig om te sterven. Door de algemene luchtvervuiling van onze tijd (2006 red.) ervaren veel mensen een lichte irritatie met zwelling van de cellen (oedeem) in het gebied van de longblaasjes. Bij astmapatiënten is het zelfs zeer uitgesproken. De diffusie van zuurstof in de bloedbaan wordt belemmerd omdat de diffusieweg, de afstand die de zuurstof moet afleggen tot het bloed, wordt verlengd. De PERTH kan helpen dit oedeem te verminderen waardoor de zuurstof gemakkelijker in de bloedbaan  terecht komt en CO2 sneller in de longblaasjes.

Zelfs een klein gebrek aan zuurstof in het bloed leidt onmiddellijk tot een verminderde opbouw van adenosinetrifosfaat (ATP) in alle cellen en dus tot een verlaging van de membraanspanning (figuur 14). Het resultaat is energiearmoede!

Literatuur: Lau, Mart

DISCLAIMER

Dit artikel is een vertaling van een artikel uit het boek van dr. med. R. Werner. het heeft als ondertitel ‘de ervaringen van een arts’. Het beschrijft wat dr. Werner heeft meegemaakt. Het is uitsluitend informatief bedoeld. Het is niet als alternatief voor een regulier medisch onderzoek bedoeld. Het is eveneens geen belofte of garantie voor resultaat. Wij adviseren bij klachten een arts te bezoeken.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share