053 4750230 perth@pemf-perth.nl

PERTH, unieke pulserende magneetveldtherapie

door | mei 3, 2023 | Uncategorized | 0 Reacties

PERTH is een bijzondere PEMF

Magneetveldtherapie wordt al heel lang toegepast. De werking van pulserende elektromagnetische velden op de mens worden al sinds begin 1869 onderzocht. Andere benamingen zijn Pulsated Electromagnetic FieldPEMF. Een bijzondere vorm van magneetveldtherapie is PERTH, Pulserende ElektroMagnetische Veldtherapie.

In de meer dan honderd jaar onderzoek  dat mede door de ruimtevaartgeneeskunde werd gestimuleerd, hebben talloze wetenschappers de onder aangegeven fysiologische effecten van magneetveldtherapie beschreven.

Magneetveldtherapie wordt zelden door artsen gebruikt en als het wordt toegepast worden vaak systemen gebruikt die met hoge niet-fysiologische veldsterktes werken, soms van 10 mTesla en worden primitieve, onnatuurlijke sinus, zaagtand of blokgolven gebruikt.

Dergelijke apparaten zijn uit de tijd, ze kunnen een opwarmend effect hebben en bij langere toepassing zelfs de gezondheid schaden.

Enkele effecten van PEMF:

 1. Ontstekingsremmend
 2. Doorbloeding verbeterend
 3. Pijn dempend
 4. Tegen zenuwpijn
 5. Verhogen van de zuurstof in het weefsel en de cellen
 6. Botgenezing

(klik op de link voor het onderzoek)

Magneetveldtherapie kent vele vormen

De term magneetveldtherapie zegt niet zoveel. De werking van een magneetveld op ons lichaam is afhankelijk van het soort magneetveld en dat wordt bepaald door de volgende criteria:

 • sterk of zwak magneetveld
 • statisch of pulserend magneetveld
 • de puls vorm: onnatuurlijk, zoals blok-, zaagtand-, sinuspuls tegenover de natuurlijke fysiologische puls
 • de snelheid van wisselen van frequentie

De werking van een magneetveld op onze gezondheid is mogelijk dankzij de eigenschap dat een magneetveld een elektrische stroom kan maken (volgens de Wet van Faraday) en elektrische stroom weer een elektromagnetisch veld (volgens de wet van Ampère).

De natuurkundige basis van magneetvelden

Een veranderend magneetveld wekt in elektrisch geleidend materiaal of weefsel een wisselspanning en de daarbij horende wisselende stroom op. In het Duits worden ze ‘schwingende Ströme’ genoemd. Elektrische stroom is een stroom van bewegende, stromende elektrisch geladen deeltjes, elektronen of ionen.

Een magnetisch veld kan geladen deeltjes bewegen zoals we bijvoorbeeld kunnen zien bij ijzerdeeltjes. Er ontstaat een patroon van de magnetische krachtlijnen.

magneet en magneetlijnen

magneet en magneetlijnen

In ons lichaam zijn meerdere compartimenten gevuld met water, bijvoorbeeld de bloedvaten, lymfevaten maar ook de ruimte tussen de cellen die matrix wordt genoemd en de cellen zijn gevuld met water. In al deze verschillende compartimenten water bevinden zich opgeloste geladen deeltjes die door magnetische velden worden bewogen.

Natuurkundig bekeken bestaat ons lichaam voor 80% uit water met opgeloste zouten, negatief en positief geladen ionen. Levend weefsel is natuurkundig gezien een elektrolyt, het bevat geladen deeltjes en is daarmee een geleider van elektrische stroom. Keukenzout bestaat bijvoorbeeld uit NaCl, natrium en chloor. Bij oplossen in water ontstaan de geladen deeltjes, de ionen Na + en Cl-.

Ionen worden door een veranderend, een pulserend, magneetveld bewogen, hierdoor ontstaan pulserende elektrische stroompjes.

Het principe is te vergelijken met het opladen van een elektrische tandenborstel. De tandenborstel wordt op de oplader geplaatst, in de oplader loopt een elektrische stroom, die wekt een elektromagnetisch veld op. De tandenborstel bevindt zich in dat veld en zo ontstaat in de tandenborstel een stroom die de accu oplaadt.

De sterkte van de door PEMF opgewekte stroompjes wordt bepaald door:

 1. De grootte van het door PEMF beïnvloedde oppervlak
 2. De sterkte van de PEMF
 3. De snelheid van verandering van de PEMF

De elektrische mens

De mens maakt zelf wisselende stroompjes die op hun beurt weer magneetvelden maken. Deze stroompjes zijn essentieel voor de processen die in ons lichaam plaatsvinden. Elektrische stroom is gedefinieerd als de beweging van elektrische ladingen, van geladen deeltjes.

Bewegende elektrische ladingen wekken magneetvelden op.

Iedere elektron die om een atoomkern in ons lichaam cirkelt is dus een stroom, weliswaar met hele lage intensiteit, maar het bewegende negatief geladen elektron is een elektrische stroom.

Alle in ons lichaam bewegende ionen zijn elektrische stroompjes. Het maakt niet uit of ze in onze aderen opgelost in het bloed mee stromen of dat ze als celvoeding  door de celwand gaan.

Een andere bron van stroom in ons lichaam is het piezo elektrische effekt. Door bewegen rekken de collagene en elastische vezel in ons bindweefsel, verschillende lagen schuiven over elkaar en er treden druk- en trekkrachten op waardoor elektrische stroompjes ontstaan. Bij iedere beweging, bij iedere hartslag, bij denken en bij herstelprocessen spelen elektrische stroompjes een essentiële rol.

Deze stroompjes wekken op hun beurt weer elektromagnetische velden op.  zowel de stroompjes als de elektromagnetische velden worden in hersen- en hartonderzoek gebruikt.

Elektrische lichaamsstroompjes worden gebruikt voor diagnostiek

Sinds 1887 is het bekend dat het hart  bij iedere slag elektrische stroom produceert. Het wordt gemeten en als Electro Cardio Gram, ECG, weergegeven. Bij een hartslag van 70 per minuut zijn het ongeveer 1,2 slagen per minuut, met deze 1,2 Hz ontstaat een pulserend elektromagnetisch veld van 1,2 Hz.

Hersenen wekken stroom op

De hersenstroompjes worden als Electro Encephalo Gram weergegeven. Een EEG is het totaal  van de wisselstroompjes van 14 miljard zenuwcellen(

Hersenfrequenties:

Het maken van een EGG scan

 1. 0,5 – 3 Hz delta golven, diepe slaap
 2. 4 – 7 Hz  theta golven, droomtoestand
 3. 8 – 13 Hz alfa golven, ontspanning
 4. 14 – 30 Hz beta golven, wakker
 5. 30 – 40 Hz gamma golven, hoogste alertheid

De frequenties van de pulserende hersenstromen en de daarbij behorende pulserende magneetvelden veranderen door de veranderende bewustzijnstoestand maar ook bij ziektes. ECG en EEG worden daarom gebruikt als onderzoeken.

De meer dan honderd jaar onderzoek op dit gebied heeft wereldwijd een enorme hoeveelheid van lichaamseigen stroompjes en hun frequenties opgeleverd. Veel van de bekende frequenties worden in het Duitstalige boek ‘ ENERGIE, bron van het leven en maatstaf voor gezondheid’ beschreven. De originele titel is: ‘ENERGIE – Quelle des Lebens und Masstab der Gesundheit’. Beide zijn gratis te downloaden.

Stroom wekt een magneetveld op

Een stroom L die door een rechte geleider stroomt wekt een magneetveld (met de magnetische flux dichtheid B) waarvan de veldlijnen cirkelvormig om de geleider heen verlopen.

Het is met de rechter vuist regel te onthouden. De duim wijst in de richting van stroom L, de andere vingers geven de ringvormige magneetveld lijnen aan.

Het principe van geoptimaliseerde magneetveldtherapie

Magneetveldtherapie is therapie waarbij een magneet wordt gebruikt. Geoptimaliseerde magneetveldtherapie maakt gebruik van specifieke lichaamseigen frequenties in lichaamseigen intensiteit.

Als uit frequenties waarvan bekend is dat deze in het lichaam positieve resonanties opwekken, een bundel van vele frequenties wordt samengesteld, als het ware een ‘elektromagnetische melodie met boven- en ondertonen in meerdere octaven’, en deze melodie wordt ‘afgespeeld’ bij een mens, ontstaat in het lichaam een zelfde ’melodie’ van elektrische stroompjes. De lichaamseigen stroompjes van bijvoorbeeld organen worden opgewekt  door het elektromagnetisch veld en er ontstaan oscillerende stroompjes. Deze ondersteunen en herstellen de lichaamseigen signalen en daarmee de orgaanfuncties en eventueel herstel.

De rechter hand regel. De duim geeft de stroomrichting aan en de gebogen vingers de richting van de magneetlijnen

Om zo precies mogelijk de fysiologie van het menselijk lichaam na te bootsen moet de aangeboden PEMF er laag in intensiteit zijn.  Het hart bijvoorbeeld, produceert volgens ECG metingen maar 1,2 millivolt.

De daardoor ontstane stroompjes van een miljardste ampère produceren dan een magneetveld van slechts 10 biljoenste Tesla. Een Tesla is de eenheid van magneetveld flux,

Een miljardste is 0,000.000.001, een nul met negen cijfers achter de komma, een biljoenste  heeft 12 cijfers achter de komma. 10 biljoenste Tesla is 10×10-12 Tof 10 pikoTesla.

Het hart-magneetveld is een biljoen maal geringer als dat van het MRI, Magneticfield Resonance Imaging onderzoek. Zelfs in vergelijking met het aardmagnetisch veld is het PERTH systeem een miljoen maal geringer in intensiteit. Alle levende wezens gebruiken signalen in het ultra lage energie gebied. Ter vergelijking: de stroomverzorging van uw woning is op basis van 16 ampère en produceert elektromagnetische velden met hoge intensiteit. De magneetvelden die geschikt zijn voor therapie  worden ‘soft-magneetvelden’ genoemd, Pulserende Energie Resonantie Therapie, PERTH.

Werken aan de energiebalans

De PERTH behandeling werkt met meer dan 8000 frequenties aan het herstellen van de energiebalans. Daar waar een verhoogde energie is, bijvoorbeeld bij managers, bij verzuring en reuma wordt de energie in balans gebracht, bij een energietekort zoals bij infecties en slijtage wordt deze aangevuld.

De lichaamsenergie wordt geharmoniseerd voor links/rechts, boven/onder en Yin/Yang.

Klachten en ziektes ontstaan door een energie dysbalans en uit hun ritme geraakte elektrische schommelingen door een overbelasting van het reguleringssysteem van het lichaam.

Herstel van deze balans kan de zelfherstelmechanismen relatief snel weer op gang brengen. In de Chinese geneeskunde is dit al meer dan 2500 jaar bekend.  De ruimtevaartgeneeskunde heeft dit in 1970 in wetenschappelijke onderzoeken aan 100.000 mensen bevestigt.

Het moderne soft-magnetische veld

Een modern soft-magnetisch therapiesysteem  maakt gebruik van een extreem laag magneetveld dat dankzij de moderne elektrotechniek bliksemsnel kan wisselen. Zo kan een effectieve elektrische en magnetische kracht worden opgewekt die voor het lichaam onschadelijk is.

Behalve de geringe magnetische veldsterkte kent de PERTH een hoge wisseling van verschillende frequenties en amplituden die vergelijkbaar zijn aan die van cellen, weefsels en organen. Hiermee worden de lichaamseigen elektrische signalen en ritmes geïmiteerd.

PERTH laat lichaamseigen stromen ontstaan, stroompjes die ook door gezonde organen worden geproduceerd.

Net zoals de elektrische signalen bij ziekte en functieverlies van organen veranderen, zo kunnen omgekeerd de door PERTH opgewekte stromen die bij gezonde organen behoren bij regelmatig gebruik na verloop van tijd de verzwakte of zieke organen weer aanzetten tot herstel.

Er worden normale zenuw-, spier-, bot—en kraakbeenstroompjes geïnduceerd in het lichaam die positieve fysiologische effecten zonder bijwerking hebben. De actiepotentiaalstroom van zenuwen bijvoorbeeld, stimuleert genezing.

Spierpijn kan door de geïmiteerde actiepotentialen sneller voorbij zijn dan zonder. PERTH werkt met elektrische informatie.

Veiligheid van het PERTH systeem

Mensen met een pacemaker, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en mensen met kanker mogen met het PERTH systeem worden behandeld. Sterker, eigenlijk is de behandeling geadviseerd!

Fysiologische effecten van geoptimaliseerde magneetvelden volgens EMG en literatuur

 1. Het hart pompt krachtiger en pompt meer bloed per tijdseenheid
 2. De doorbloeding in alle bloedvaten verbetert, de bloedstroom versnelt
 3. De viscositeit, de ‘ stroperigheid’ van het bloed, wordt genormaliseerd, anti-trombose effect
 4. De ademhaling verdiept, meer zuurstof gaat via de longen in het bloed
 5. De celstofwisseling verbetert, afvalstoffen worden effectiever afgevoerd.
 6. Door ziekte verstoorde celstofwisseling normaliseert.
 7. Er worden meer eiwitten gemaakt, enzymen, DNA, RNA, antilichamen e.d.
 8. Celregeneratie wordt genormaliseerd, bot en kraakbeenweefsel kunnen weer worden opgebouwd.
 9. Regeneratie van zenuwweefsel wordt een halve mm per dag versnelt
 10. De stimulering van het immuunsysteem is bewezen
 11. Insuline wordt versterkt uitgescheiden, de bloedsuikerspiegel kan daardoor lager worden.
 12. Schade door suikerziekte schade kan worden herstelt aan de ogen, zenuw kriebelen, nierproblemen
 13. De lysozoom activiteit verdubbeld
 14. Prostaglandine en collageen worden meer aangemaakt
 15. De medicijnwerking kan versterken waardoor minder medicijnen nodig zijn
 16. Allergische huidreacties verminderen

Indicaties van PERTH

Volgens het EMS Berlijn en vakliteratuur  is PERTH zinvol bij:

 • Alle chronische bindweefselaandoeningen
 • Alle bot- en gewrichtsproblematiek
 • Reuma
 • Osteoporose
 • Artritis
 • Artrose
 • Rugproblemen
  • Uitstralende pijn
  • Hernia
  • Chronische pijn
 • Doorbloedingsproblemen
  • Hersenbloeding
  • Hartinfarct
  • Onderbeen zweren, ulcus cruris
  • Aderontsteking
  • Aambeien
  • Decubitis
  • Raynaud
 • Allergische aandoeningen
  • Astma
  • Neurodermitis
  • Bijholte ontsteking
 • Suikerziekte
  • Ter vermindering van insulinegebruik
  • Voorkomen of behandelen van oogproblemen en neuropathie
 • Hoge bloeddruk, lage bloeddruk
 • Migraine
 • Tinnitus
 • Maculadegeneratie
 • Virusinfecties
 • Potentieproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Verbrandingen
 • Sportblessures
 • Multiple sclerose
 • Parkinson
 • Amyotrofe Lateraalsclerose, ALS

Uit het EMS Journal 2006.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share