053 4750230 perth@pemf-perth.nl

Meet uw celgezondheid en lichaamsamenstelling

evalueer aanpassing van leefstijl en therapie

Wat is Bio Electrische Impedantie Analyse, BIA?

De meting wordt gedaan door de weerstand in het lichaam te meten van een kleine wisselstroom. Hiertoe worden vier of acht electrodes op een arm en een been of op twee armen en twee benen geplakt. Omdat water, vet, spierweefsel en actieve gezonde cellen een verschillende weerstand hebben, kan de lichaamssamenstelling worden geanalyseerd. Het BIA apparaat dat SANULOGIC gebruikt, meet bovendien de fasehoek.

Waarom is de lichaamssamenstelling belangrijk?

Meestal wordt bij over- of ondergewicht alleen gelet op het aantal kilogrammen. Maar als er bijvoorbeeld meer spierweefsel ontstaat door training is het mogelijk dat iemand zwaarder wordt in plaats van afvalt, want spierweefsel is zwaarder dan vetweefsel. Het is een gezonde ontwikkeling. Als iemand wil afvallen is het de bedoeling dat vetweefsel wordt afgebroken maar veel afvalmethodes leiden ertoe dat spierweefsel verdwijnt in plaats van vetweefsel. Hoewel het gewicht dan vermindert is het een ongezonde ontwikkeling en moet het voedingspatroon worden aangepast. Bij ziektes kunnen cellen minder goed water vasthouden, er ontstaat vochtophoping.

Met de BIA methode kan worden vastgesteld of en hoe de lichaamssamenstelling verandert.

De celgezondheid wordt gemeten met de ‘fasehoek’.

Gezonde cellen hebben een intacte celwand met een hoge elektrische weerstand, elektrische stroom kan er bijna niet doorheen. Als door bijvoorbeeld slechte voeding, stress, pijn of ziekte de celwandkwaliteit vermindert, kan stroom er eenvoudiger doorheen. Hoe gemakkelijker stroom door de celwand heen kan, hoe slechter de celconditie is. Een slechte celconditie wordt aangegeven als een kleine’ fasehoek, een goede met een hoge fasehoek. Het maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de effecten van een therapie of veranderde leefstijl bij kanker, astma of AIDS op een eenvoudige wijze te meten. Wordt de fasehoek groter is de gezondheid beter, zo niet is deze slechter en moet het plan van aanpak worden bijgesteld.

Alle waardes in een overzicht

Alle waardes worden in overzichtelijke rapportages weergegeven.

Bij meerdere metingen is verbetering of verslechtering in één oogopslag te zien.

BIA metingen worden gebruikt bij onder meer de volgende gebieden

Adipositas, Diabetes en metabole syndroom, Maag- en darmaandoeningen, geriatrie, AIDS en HIV, cardiologie, nefrologie, dialyse, oncologie, orthopedie, sportgeneeskunde.

BIA metingen bij het Euregio PERTH centrum

De metingen maken deel uit van een serie van 10 PERTH sessies.